Informationssäkerhet prioriteras men kunskapen saknas, enligt paneldiskussion i Almedalen

2019-07-03

Varför är det så svårt för organisationer att få till en säker och effektiv informationshantering? Det diskuterades under onsdagsförmiddagen på Högskolan i Skövdes andra seminarium under årets Almedalsvecka. Panelen var av åsikten att informationssäkerhetsarbetet visst prioriteras, men okunskapen inom organisationerna är stor.

– Tänk er en dag utan information. Vad gör vi då? Sticker ut och fiskar?

Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor inom informationsteknologi, lät de orden inleda Högskolan i Skövdes andra seminarium, ”Varför är informationssäkerhet inte ett prioriterat område?” i Almedalen under onsdagsförmiddagen. Tältet på Västsvenska arenan, där Högskolan håller sina seminarier var välfyllt med åhörare från bland annat myndigheter och kommunal sektor som alla behövde ta en stund att fundera över frågan.

Information är det nya guldet

– Vi lever i ett informationssamhälle och idag måste man se information som det nya guldet. Det finns ett värde i information, inte bara för företag och organisationer, utan också för individer. Därför blir det en nyttoangelägenhet att faktiskt skydda informationen, sa Rose-Mharie Åhlfeldt, innan paneldiskussionen inleddes.

Stor okunskap i organisationerna

Med i panelen fanns Anne-Marie Eklund Löwinder, Chief Information Security Officer vid Internetstiftelsen, Daniel Forslund (L), biträdande regionråd i Region Stockholm, Margareta Palmqvist, enhetschef för enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete på MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt Jeanna Thorslund. jurist och samordnare kring informationssäkerhet på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Ett ämne många av paneldeltagarna återkom till i diskussionen var att säkerhetsarbetet visst är ett prioriterat område, men det finns en enorm okunskap inom organisationerna. Företagen förstår att informationssäkerhet behöver prioriteras, men det är inte alltid de vet hur det ska göras. Även kostnad är en viktig faktor. Anne-Marie Eklund Löwinder menade att organisationernas ledning måste få ned allt på pränt och ställa sig frågorna ”Vad behöver vi?”, ”Vad får det kosta?” samt ”Vad är vi beredda att leva med?”. Jeanna Thorslund instämde

– Hamnar man i ett dåligt styrt projekt tar man ofta juridik och säkerhetsfrågorna på slutet, och då blir de plötsligt väldigt dyra.

Det går åt rätt håll

När Rose-Mharie skulle summera seminariet var hon enbart nöjd.

– Vi fick en bra diskussion kring de här frågorna där jag tyckte att deltagarna i panelen var väldigt kreativa och lyfte det vi också ser inom forskning och utbildning. Vi behöver integrera informationssäkerhetsarbetet mer i verksamheterna och vi behöver tänka på kunskapslyftet.

Hela panelen var också överens om att det går åt rätt håll. På bara några år har skyddet av information blivit mer prioriterat bland både myndigheter och andra organisationer. Kanske på grund av, eller tack vare, de informationssäkerhetsskandaler som på senare år rullats ut i offentligheten.

 

Relaterad information

Mer om seminariet

Mer om Högskolans deltagande i Almedalen 2019

Kontakt