Diabetessjuksköterska – ny utbildning vid Högskolan i Skövde

2016-02-23

Uppskattningsvis har 400 000 personer i Sverige idag någon form av diabetes och rollen som diabetessjuksköterska blir allt viktigare. Därför startar Högskolan i Skövde nu upp ett specialistsjuksköterskeprogram inom diabetesvård, i samverkan med Göteborgs universitet och Högskolan i Väst.

– Egenvård är centralt för människor som lever med diabetes. Därför måste en sjuksköterska som ska utbilda och stödja personer som själva sköter sin diabetes ha hög medicinsk, pedagogisk och vetenskaplig kompetens samt en god förmåga att implementera nya forskningsresultat, säger Susanne Andersson, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Rollen som diabetessjuksköterska är sedan länge mycket väl etablerad inom såväl sjukhusanslutna diabetesmottagningar som i primärvården, där det på många vårdcentraler finns sjuksköterskor som fördjupat sin kompetens inom diabetes. Från och med hösten 2016 kan alltså legitimerade sjuksköterskor få en specialistsjuksköterskeexamen inom diabetesvård. Utbildningen ges i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Studenterna antas vid ett av lärosätena, och får undervisning på alla tre orter.

– Som diabetessjuksköterska driver man kvalitetsarbetet inom diabetes på sin enhet med ett övergripande ansvar för det Nationella diabetesregistret (NDR) och de möjligheter till förbättringsarbete som det kan ge. Man blir också den drivande kraften i teamet att tillämpa nya riktlinjer. Allt för att säkerställa att enheten arbetar målinriktat och på evidensbaserad grund vilket ger säker och kostnadseffektiv vård, säger Susanne Andersson.

De ämnesspecifika kurserna om bland annat hur diabetes kan yttra sig, förebyggas och behandlas ges vid något av de tre samarbetande lärosätena. Kurser inriktade mot vetenskaplig metod och examensarbete ges av det lärosäte där studenten är antagen.

Varje lärosäte kommer inledningsvis att anta tio studenter. Ansökningsperioden för att söka till utbildningen startar den 15 mars i år. Vid Högskolan i Skövde kan man även läsa till sjuksköterska, barnmorska, distriktsköterska, skolsköterska och äldresjuksköterska.

Diabetessjuksköterska

Kontakt