EU-kommissionen tar stöd i IT-forskning från Högskolan i Skövde

2013-07-01

EU-kommissionen har presenterat en vägledning som är tänkt att användas när offentliga organisationer i unionen ska utveckla och upphandla sina IT-system. Delar av innehållet i vägledningen baseras på forskning från Högskolan i Skövde.

Det är forskargrupper Software systems vid Högskolan i Skövde som genomfört den studie EU-kommissionen refererar till. Forskargruppen arbetar sedan fler år tillbaka med att studera användningen av öppna standarder inom svensk offentlig sektor.

– Att inte använda öppna standarder begränsar myndigheternas möjligheter att konkurrensutsätta sina IT-leverantörer och därmed rakar IT-kostnaderna i höjden. Dessutom finns det risk för att viktig information går förlorad när system som inte bygger på öppna standarder används, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Under den pågående Almedalsveckan finns Björn Lundell på plats för att presentera Software systems forskning. Han gör det vid två seminarier:

Tisdagen den 2 juli 16:00 - 17:00
Öppen IT-infrastruktur inom offentlig förvaltning - hur förverkligas de politiska ambitionerna?
Plats: Björkanderska, Skeppsbron, Visby

Torsdagen den 4 juli, 08:30 - 09:30
En anpassad estnisk modell för IT-baserat beslutsmötesstöd – i Sverige
Plats: Björkanderska, Skeppsbron, Visby