EU-projekt med det nordiska biet i fokus

2019-05-16

Biet är en viktig del av naturen och vår nordiska fauna. De pollinerar både blommor och våra livsviktiga grödor. Faktum är att bin är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. Nu ska forskare, tillsammans med Nordens Ark, kartlägga de nordiska bina och deras olika egenskaper.

Bi som pollinerar.

Forskningsprojektet ”BIstånd till nordiska bin – unik resurs för framtidens ekosystemtjänster” har nyligen beviljats 2,5 miljoner kronor i forskningspengar från Interreg (Sverige-Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden) och är ett svensk-norskt samarbete mellan Stiftelsen Nordens Ark, Norges Birøkterlag, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde. I projektet ska det undersökas hur de nordiska bina har anpassat sig till olika klimatförhållanden och hur de eventuellt kommer klara sig i framtiden.

Samlar in data i Sverige och Norge

Fem bigårdar kommer att etableras – tre i Sverige och två i Norge – och fyra olika raser av bin kommer att ingå i studien. Sonja Leidenberger, doktor i biovetenskap och Niclas Norrström, lektor i biovetenskap vid Högskolan i Skövde kommer att analysera och samla in data om binas ekologi – bland annat flyglängd, flygaktivitet och honungsskörd.

– Än så länge har vårt arbete handlat mest om organisation kring etablering av bigårdarna, samt att försöka hitta bästa tekniken för övervakning av bisamhällena och drottningarna. Men snart kommer bigårdarna stå på sina uttänkta platser, säger Sonja Leidenberger.

En unik chans

Redan nu har projektet fått stor respons från biodlare, men också från forskare och allmänheten. Trots att bin är så viktiga för hela ekosystemet finns det inte så många vetenskapliga studier kring hur bin har anpassat sig till olika klimat.

– Vårt projekt kommer att pågå under flera år och vi kommer att observera hela 78 bisamhällen. Det kommer därmed ge oss en unik chans att samla in data över en längre tidsram än de flesta tidigare studier, säger Sonja Leidenberger.

Viktig kunskap inför framtiden

Forskarna förväntar sig att, mellan de fyra olika raserna av nordiska bin, hitta påtagliga skillnader i egenskaper som har betydelse för biodlingen och pollineringen, och därmed också för den biologiska mångfalden. Vetenskaplig kunskap om de olika raserna och deras anpassning till olika miljöer och klimat är viktigt för att bygga en framtida bihållning och biavel i ett snabbt föränderligt klimat.

Måndagen 20/5 kommer en första gemensam informationsträff, för alla inblandade i Interreg-projektet BIstånd, att anordnas på djurparken Nordens Ark. Sonja Leidenberger och Niclas Norrström kommer under förmiddagen att hålla föredragen ”Insektskrisen, pollination och varför biforskning”, samt ”Centrala livsstrategier och beteende hos bin”.

Sonja Leidenberger, doktor i biovetenskap.

Sonja Leidenberger, doktor i biovetenskap.

Läs mer

Projektet BIstånd

Kontakt