Examensarbete gör att lastbilsförare alkotestar rätt

2013-08-19

En anläggning för automatisk nykterhetskontroll av lastbilsförare införs i dagarna vid Stena Lines tysklandsterminal i Göteborg. Instruktionerna som lastbilsföraren får vid alkobommen bygger på ett examensarbete i kognitionsvetenskap från Högskolan.

I dagarna börjar en obemannad anläggning för automatisk nykterhetskontroll – en så kallad alkobom – användas vid Stena Lines tysklandsterminal i Göteborgs hamn. En viktig del av anläggningen är de bildinstruktioner som visar hur lastbilsföraren ska använda alkobommen. De instruktioner som nu används vid tysklandsterminalen är resultatet av ett examensarbete från Högskolan i Skövdes kognitionsvetenskapliga program signerat Kristoffer Johansson.

– I mitt examensarbete undersökte jag en prototyp av alkobommen. Framförallt studerade jag hur instruktionen till anläggningen skulle vara utformad för att en förare snabbt och effektivt skulle förstå hur anläggningen ska användas, förklarar Kristoffer.

Kristoffer Johansson gick ut det kognitionsvetenskapliga programmet på Högskolan i Skövde våren 2013. Nu arbetar han på MHF:s testlabb i Tibro.

Försöksprojektet som ska undersöka alkobommar i Sveriges hamnar drivs av Motormännens helnykterhetsförbund i samarbete med Kustbevakningen, Polisen, Stena Line, Trafikverket, Trafikverkets skyltfond och Europeiska Unionens regionala utvecklingsfon.

För ytterligare information kontakta:
Kristoffer Johansson: 0736-434776.