Fem nya program på Högskolan i Skövde

2015-10-05

Högskolan i Skövde startar nya utbildningar inom folkhälso-, vård- och ingenjörsvetenskap nästa höst.

Idag har Högskolan i Skövde fyra utbildningar på avancerad nivå inom vårdområdet. Nästa hösttermin utökas programutbudet med tre program: Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien. Därtil kommer specialistsjuksköterskeprogrammen Diabetessjuksköterska och Äldresjuksköterska.

Men samtidigt som Högskolan i Skövde utökar antalet vårdutbildningar görs också satsningar inom ingenjörsvetenskap där det tillkommer nya program på grundnivå. Nyheterna är Automatiseringstekniker och Högskoleingenjör - bred ingång.