Fem studenter fick marknadsföringspris

2013-06-17

Jasmin Dzafic, Malin Holgersson, My Lövgren, Sheila Nguyen och David Renman tog hem det stora Oxford University Press-priset för bästa PESTLE- och SWOT-analys i kursen Marknadsföring I.

Gruppen har gjort ett grundligt researcharbete som ledde till att de kunde presentera en PESTLE-analys som de flesta marknadschefer skulle vara mycket nöjda med som underlag för framtida beslut.

SWOT-analysen var en bra sammanfattning över vad företaget måste tänka på när de utformar sina strategier för att fortsatt jobba med att vara unika på marknaden.

Arbetet höll en mycket hög standard när det kommer till layout och struktur och de var övertygande i sin presentation av rapporten.

Jasmin Dzafic, Malin Holgersson, My Lövgren, Sheila Nguyen och David Renman tog hem det stora Oxford University Press-priset.