Fler väljer Högskolan i Skövde

2012-11-27

Högskolan i Skövde gör en positiv förflyttning i antalet sökande, det visar SCB:s nya rapport ”Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012”.

– Vi hör till de lärosäten som ökar i antalet behöriga förstahandssökanden till våra utbildningar, medan nära en tredjedel minskar sitt söktryck i det avseendet jämfört med förra året, säger Sigbritt Karlsson rektor på Högskolan i Skövde.

Högskolan i Skövde arbetar kontinuerligt med omjusteringar av både inriktningar i utbildningsutbudet och information till sökande. Målet är att ta steg som gör att söktrycket ökar betydligt.

– Antalet personer som sökt utbildning hos oss den här hösten är drygt 3400 fler än förra året, vilket visar att vi i större utsträckning har gjort våra utbildningar attraktiva och att vi är synliga i valet av högskola, säger rektor Sigbritt Karlsson.

SCB:s rapport innehåller många mätetal. Ett mått som Högskolan i Skövde följer upp är antalet behöriga förstahandssökande i förhållande till de som blir antagna, där Högskolan i Skövde ska förflytta sig från 0,8 till 1,5 inom en fyraårsperiod.

– Vi ser en positiv trend och tar små steg i årets mätning, men vill givetvis ta ännu större kliv. Marknadsföring av våra utbildningar och av Skövde som studieort är en viktig framgångsfaktor för detta. Här samverkar vi med närregionen, inom ramen för det övergripande begreppet Studiedestination Skövde, för att erbjuda en god studiemiljö, i kombination med en boende- och fritidsmiljö som är attraktiv, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Fler väljer Högskolan i Skövde