Forskning: Biomarkörer kan bidra till tidigare upptäckt av cancer

2016-01-26

Benjamin Ulfenborg, forskare vid Högskolan i Skövde som disputerar den 3 februari, vill kunna bidra till att cellförändringar som tyder på cancer eller risk för cancer upptäcks så tidigt som möjligt. Hans forskning går ut på att hitta så kallade biomarkörer för att identifiera förändringar i celler som kan tyda på cancerutveckling. – Just nu finns ingen direkt klinisk användning för det jag kommit fram till. Men på sikt tror jag att den här typen av forskning kommer att bli mycket betydelsefull för diagnostik och prognostik, alltså förutsägelser, av cancer säger Benjamin.

Han är doktorand vid Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde och knuten till Institutionen för hälsovetenskap och medicin vid Örebro Universitet. Disputation blir vid Högskolan i Skövde.

Cancer är den näst vanligaste orsaken till dödsfall över hela världen, i fjol drabbades drygt 60 000 svenskar av cancer. Ett stort fokus inom cancerforskningen ligger på att upptäcka biomarkörer relaterade till cancer, en forskning som bland annat pågår på Högskolan i Skövde.
– En biomarkör är en biologisk molekyl i vävnader och kroppsvätskor och som kan användas för att förutsäga eller bedöma sjukdomstillstånd. Syftet med min avhandling är just att utveckla ”verktyg” för identifiering och utvärdering av nya biomarkörer, berättar Benjamin.

Han började 2004 på biodataprogrammet och har en magisterexamen i molekylärbiologi, siktet var inställt på att forska och det han sökte fanns på nära håll, i Skövde. Där fanns kombinationen data och biovetenskap som var lockande.
– Att analysera data är mer min grej än att stå i ett laboratorium.

Benjamin arbetar med bioinformatik, vilket bland annat handlar om att utveckla algoritmer som kan lösa biologiska problem, i det här fallet att hitta biomarkörer. Algoritmer kan jämföras med ett datorprogram med en systematisk funktion. MikroRNA är små RNA-molekyler som reglerar uppskattningsvis 60 procent av våra gener. Med hjälp av algoritmerna kan miRNA-markörer identifieras som kan vara involverade i utvecklingen av förändringar i kroppens celler. Om förändringarna sker tidigt i cancerutvecklingen kan biomarkören användas för att upptäcka cancern tidigare.
– Förenklat kan man säga att jag letar efter skillnader i funktionen hos mikroRNA mellan friska celler och tumörer och på så sätt kunna avgöra om ett cellprov kommer från tumör eller inte.

Efter disputationen siktar Benjamin Ulfenborg på ett par år med en temporär forskningstjänst, så kallad postdoc. Var han tänker fortsätta sin forskning är inte riktigt klart, men Benjamin har siktet är inställt på analys av storskalig data.
– Jag har inget emot att stanna på Högskolan, eftersom det här finns forskning som passar mig bra och som jag är intresserad av.

En sak till, är du skaraborgare och tycker att namnet efternamnet Ulfenborg låter bekant så stämmer det.  Benjamins farfar var Harald Ulfenborg, grundare och ägare till det legendariska möbelföretaget Ulferts i Tibro.

Läs avhandlingen här. urn:nbn:se:oru:diva-47176


Benjamin Ulfenborg

Kontakt