Forskning: Så kan morgondagens informationsteknik bäst användas vid svåra militära förhållanden

2016-10-31

Smarta datanät som kopplar upp sig själva i krisområden och säkerhetssystem som själva kan fatta beslut om vad som är en cyberattack. Det är exempel på tekniker som Johan Sigholm, doktorand i militärteknik, studerat i sin avhandling ”Secure tactical communications for inter-organizational collaboration”. Johan Sigholm är knuten till Institutionen för informationsteknologi vid Högskolan i Skövde och försvarar sin avhandling den 11 november.

– Jag har studerat vilka möjligheter och utmaningar som framväxande informations- och kommunikationsteknik, kvalificerade cyberhot samt krav på ökad flexibilitet kommer att innebära för framtida militära insatser. I mitt fall handlar det specifikt om så kallad taktisk radiokommunikation, något som har utvecklats enormt de senaste åren, berättar Johan Sigholm.

Han är major i flygvapnet med en bakgrund inom underrättelse- och säkerhetstjänsten. Efter att ha läst till civilingenjör i datateknik och arbetat med IT-frågor i försvaret väcktes tankar kring hur den snabba teknikutvecklingen i framtiden skulle kunna påverka Försvarsmaktens verksamhet, både till det bättre och sämre.

– Med de uppgifter som Försvarsmakten har, i förhållande till rådande omvärldsutveckling och begränsade ekonomiska resurser, så får modern informationsteknik stor betydelse för vår militära förmåga. Givetvis finns det risker med att göra sig alltför teknikberoende och uppkopplade system kan ju ofta angripas med förhållandevis små resurser. Samtidigt möjliggör tekniken att vi kan lösa många militära uppgifter snabbare, billigare och på helt nya sätt – under svåra förhållanden och tillsammans med samarbetspartners.

Ökad tillgänglighet av mobil teknik, såsom smarta mobiltelefoner och forskning inom nya nätverksstrukturer såsom mobila Ad hoc-nätverk, kommer få stor betydelse för såväl civilsamhället som i ökande grad även för insatsorganisationer såsom Försvarsmakten, menar Johan. Samtidigt uppstår flera nya utmaningar inom områden som informationssäkerhet och personlig integritet.

– Vi har gått från att använda klumpiga system för att skicka knastriga röstmeddelanden, till att idag kunna strömma högupplöst video i realtid, kanske från en hjälmkamera direkt från en skarp stridssituation. Utvecklingen har främst drivits av efterfrågan på den civila marknaden, men här måste även Försvarsmakten hänga med. Tekniken erbjuder helt nya möjligheter inom områden som ledning och lägesuppfattning, men även inom telemedicin och logistik, förklarar Johan Sigholm.

Till vardags har Johan sin arbetsplats på Försvarshögskolan i Stockholm, men delar av forskarutbildningen har förlagts till Högskolan i Skövde och Institutionen för informationsteknologi.

– Det har varit både kul och givande! Forskningsämnena vid de två lärosätena har klara beröringspunkter och inom såväl informationsteknologin som militärtekniken studerar man i stor utsträckning människans förhållande till tekniska system.

Johan Sigholm försvarar sin avhandling på Försvarshögskolan i Stockholm fredagen den 11 november. Disputationen blir den första som sker inom ramen för det avtal som Försvarshögskolan och Högskolan i Skövde tecknat. Avtalet innebär att Försvarshögskolans doktorander kan antas vid Högskolan i Skövde.

Johan Sigholm, doktorand vid Högskolan i Skövde, forskar på smarta datanät som kopplar upp sig själva i krisområden och säkerhetssystem som kan avgöra vad som är en cyberattack. Han försvarar sin avhandling den 11 november. (Foto: Jan-Ivar Askelin)

Kontakt

Johan Sigholm
johan.sigholm@fhs.se 
08 – 553 426 56