Forskning: Trendanalys för att förutsäga framtid

2017-01-12

”Spännande att nu vara igång” – så löd Projektgruppens sammanfattning av den kick off som arrangerades i slutet av december. Projektet går under namnet PET (förkortning av ”Picking Emergent Technology”) och fokuserar på att utföra trendanalys baserat på ett stort antal källor på Internet för att förutsäga framtida intressanta teknologier.

De som samarbetar i projektet är Högskolan i Skövde, AstraZeneca, Recorded Future och Högskolan i Borås.
- Projektet PET tar sig an problemet att förutsäga trender inom området biomedicin baserat på ett stort antal källor från internet med hjälpt av de senaste teknikerna inom textanalys, så kallad ”topic models” samt bibliotmetri/altmetri, förklarar Alexander Karlsson, lektor vid Högskolan i Skövde.

Samarbete i väst

Både AstraZeneca och Recorded Future ser stora fördelar med att vara delaktiga i projektet.
- Vi, jag och Kerstin, har pratat länge om att hitta projekt att arbeta tillsammans utifrån våra världar så när den här möjligheten dök upp så högg jag direkt och ringde henne, säger Staffan Truvé, CTO, Recorded Future.
- Jag satt på bussen när Staffan ringde och lyfte möjligheten för oss att gå med i det här projektet. För oss på AstraZeneca är det viktigt att finnas med i de olika forskningsvärldarna och just att det här är ett samarbete i västregionen är också spännande, att visa att vi är så långt framme, säger Kerstin Forsberg, informationsarkitekt, AstraZeneca.

Tillförlitliga förutsägelser

Teknikutvecklingen går i rasande fart vilket skapar otroliga möjligheter men också ett krav på förståelse.
- Det handlar mycket om att göra ostrukturerad text förståelig och presentera data. Vi bevakar, följer och till samlar in stora mängder data som man sedan kan göra tillförlitliga förutsägelser utifrån, förklarar Staffan Truvé.
Ett område där data blir allt viktigare är inom medicinbranschen
- Ett exempel på ett sådant område är vad som kallas ”intelligent pharmaceuticals” där man kombinerar digitala tekniker, till exempel sensorinformation, tillsammans med läkemedel för att uppnå ett bättre stöd för medicinering, berättar Alexander Karlsson.

Spännande att vara igång

I projektet kommer man arbeta med maskininlärningsmodeller och det hela formas utifrån ett antal konkreta ”user stories” som man i projektet arbetat fram.
- I Borås så forskar vi inom Informationsvetenskap och har stort intresse för forskningen inom Big Data som görs här i Skövde. Det här är stora och intressanta frågor. Mer möjligheter till övervakning skapar också stora frågor kring privatliv. Små grupper kan få otroligt mycket makt genom att kunna samla in och analysera data. Det är aspekter som vi också kommer ta in i projektet, förklarar Nasrine Olson, lektor vid Högskolan i Borås.
Själva uppstarten skedde på Högskolan i Skövde och nu går arbetet vidare.
- Vi har haft en lång förberedelse och nu är det skönt och väldigt spännande att äntligen vara igång, avslutar Alexander Karlsson.

Mer information om projektet

Pet projektdeltagare

Bilden visar projektdeltagare (från vänster): Lovisa Österberg, Anders Hogner, Eric Rowcliffe, Staffan Truvé, Kerstin Forsberg, Alexander Karlsson och Nasrine Olson.

 

KK-stiftelsen

Kontakt