Forskning och internationalisering: Färre kejsarsnitt med sterila vatteninjektioner

2014-05-23

Den 24-31 maj kommer en Australiensisk forskargrupp att besöka Högskolan i Skövde. Anledningen är det gemensamma forskningsprojekt man driver med målet att minska antalet kejsarsnitt i världen. De australiensiska besökarna kommer även att föreläsa för studenter på barnmorskeprogrammet och besöka Skaraborgs Sjukhus Skövde (SkaS).

Prorektor Lena Mårtensson vid Högskolan i Skövde och doktor Nigel Lee vid Mater Research Institute, Brisbane är de enda två i världen som skrivit akademiska avhandlingar på temat smärtlindring vid förlossningar med hjälp av sterila vatteninjektioner. I nuläget driver de tillsammans med professor Sue Kildea, University of Queensland ett omfattande forskningsprojekt i Australien och det är därför som man i slutet på maj möts i Skövde.

– Målet med vår forskning är att arbeta för en lägre kejsarsnittsfrekvens med hjälp av sterila vatteninjektioner som smärtlindring. I Australien ligger kejsarsnittsfrekvensen idag runt 30 procent och just nu genomför vi en stor forskningsstudie med 1900 deltagande kvinnor på 13 olika kliniker i Australien, säger Lena Mårtensson, prorektor vid Högskolan i Skövde.

Förutom besöket på Högskolan i Skövde kommer den australiensiska gruppen också att titta närmre på mödravården här i Skövde och passa på att besöka avdelningar på Skaraborgs Sjukhus Skövde där man tar emot patienter före, under och efter en förlossning.

– I och med besöket från Australien erbjuder vi också studenterna på barnmorskeprogrammet vid Högskolan i Skövde intressanta gästföreläsningar om hur det är att arbeta som barnmorska i Australien, där förutsättningarna geografiskt och organisatoriskt skiljer sig en hel del från hur vi arbetar i Sverige. Vi ska också diskutera framtida möjligheter för lärar- och studentutbyte mellan våra lärosäten. Sen blir det självfallet roligt att visa upp Högskolan i Skövde och Skövde som stad, säger Lena Mårtensson.


Sue Kildea och Nigel Lee vid Mater Research Institute, Brisbane.

Kontakt