Forskning visar på vilket sätt modeller kan bidra till verksamhetsmål

2015-06-01

Den 3 juli försvarar Julia Kaidalova sin licentiatavhandling: "Towards a definition of the role of enterprise modeling in the context of business and IT alignment". Denna licentiatuppsats undersöker hur man med hjälp av modeller kan säkerställa att utvecklingen av IT-system bidrar till verksamhetsmål.

Ett av de stora problemen när verksamheter, både företag och offentliga myndigheter, inför eller förändrar IT-system är att verksamheten inte är synkroniserad med IT-systemen. Detta förorsakar problem för medarbetarna som kan känna sig hindrade i sitt arbete och begränsar verksamheten från att dra nytta av den ofta stora investeringen man gjort i IT-systemen.

Uppsatsen föreslår ett ramverk för tillämpning av just Enterprise Modeling (EM), i det här fallet inom ramen för Business and IT alignment (BITA), och identifierar ett antal utmaningar och rekommendationer för detta. Vi har bett Julia beskriva sin forskning i en intervju. Intervjun är på engelska.

Opponent: Janis Stirna, docent, Stockholms Universitet
Examinator: Jeremy Rose, professor, Högskolan i Skövde
Handledare: Ulf Seigerroth, docent, Högskolan i Jönköping och Anne Persson, professor, Högskolan i Skövde.

Julia Kaidalova

Kontakt

Julia Kaidalova
Doktorand
julia.kaidalova@jth.hj.se
036-10 1583