Första mötet för nya styrelsen vid Högskolan i Skövde

2017-09-28

Högskolan i Skövdes nya styrelse har haft sitt första möte. Det formella styrelsemötet var snabbt avklarat. Styrelsen lade istället mycket tid på att sätta sig in i Högskolans verksamhet och planera sitt framtida arbete.

Högskolan i Skövdes nya styrelse har träffats för första gången. Ledamöterna tillbringande en arbetsdag tillsammans och lade mycket tid på att sätta sig in i och lära sig mer om Högskolan i Skövdes förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Bland annat fick styrelsen en grundlig genomgång av Högskolan i Skövdes utvecklingsplan och lärosätets arbete med att utveckla sitt utbildningsutbud.

Högskolestyrelsens nya ordförande, Kerstin Norén, kände sig nöjd med styrelsens första sammankomst.
– Det är viktigt att en styrelse för en högskola får en bra start. Styrelsen ska fungera både som allmänhetens ombudsman i verksamheten men också vara ett stöd och bollplank för rektor och övriga ledningen. Efter att ha tillbringat två dagar tillsammans med ledamöterna känner jag att styrelsen har den bredd som behövs för utföra båda uppgifterna på ett kompetent sätt, säger Kerstin Norén

Även Högskolan i Skövdes rektor, Lars Niklasson, var nöjd efter arbetsdagen med den nya styrelsen.
– Jag har sett fram emot att presentera Högskolan i Skövde för våra nya styrelseledamöter. Vi bedriver en verksamhet som vi kan vara mycket stolta över men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Därför tror jag att vår nya styrelse kommer att spela en viktig roll i Högskolans utveckling, säger Lars Niklasson.

Det formella styrelsemötet hade bara två beslutspunkter. För det första utsåg styrelsen Pia Falk till sin vice ordförande. För det andra fattade styrelsen beslut om de medlemmar som ska ingå i Högskolans personalansvarsnämnd. Det är en funktion som ska finnas på de flesta statliga myndigheter och som bara sammanträder när behov uppstår.

Högskolan i Skövdes nya styrelse

 • Kerstin Norén, f.d. rektor för Högskolan Väst respektive Karlstads universitet samt professor i svenska språket, styrelsens ordförande.
 • Lars Niklasson, rektor
 • Ann Lantz, professor i människa-datorinteraktion vid Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Göran Ejbyfeldt, IS/IT-direktör vid Västra Götalandsregionen.
 • Niklas Gustafsson, hållbarhetsdirektör inom Volvo Group.
 • Per Fagrell, senior advisor vid Teknikföretagen.
 • Pia Falk, produktchef vid Saab AB.
 • Pia Kronqvist, VD för Östergötlands scenkonstbolag och ledamot i styrelsen för Sveriges Radio.
 • Svante Lifvergren, kvalitetsdirektör vid Skaraborgs sjukhus.

Lärarledamöter (valda av lärarkollegiet)

 • Anna Syberfeldt, biträdande professor i automatiseringsteknik.
 • Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad
 • Niclas Norrström, lektor i ekologi.

Företrädare för studenterna

 • Tommy Borovac, studentkårens ordförande
 • Erik Bergström, doktorandrepresentant
 • Mattias Lindblad, studentrepresentant

Företrädare för Högskolans anställda
(med närvaro- och yttranderätt)

 • Karin Kronberg (Saco)
 • Sonja Nohlgren (TCO)

Lars Niklasson och Kerstin Norén

Kontakt