Högaktuella populismen ämnet för vårens första populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde

2019-01-21

Populism var ett av det mest använda politiska orden under 2018 och kommer säkert att bli det även i år. Det är också ämnet för vårens första populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde. Hur definieras populism och hur tar den sig uttryck i olika länder under olika tidsepoker? I vilken riktning går populismen? Frågor som statsvetaren Ann-Cathrine Jungar ställer och svarar på när hon kommer till Högskolan onsdagen den 23 januari.

Ann-Cathrine Jungar är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. För några år sedan utsågs hon av tidningen Dagens Samhälle, som är oberoende men ägs av Sveriges kommuner och landsting, till en av de 50 mest inflytelserika akademikerna i den svenska offentligheten.

-Jag kommer bland annat att ställa och besvara frågan om valet 2018 var ett protestval som målade om Sveriges politiska karta. Min forskning rör sig i fältet demokrati, politiska partier och institutioner. För närvarande forskar jag om högerpopulistiska partier i Europa och  särskilt Norden, om vilka jag givit ut flera publikationer.

Ann-Cathrine Jungar är född och uppvuxen i finska Jakobstad och har studerat både i Åbo och Italien. Doktor blev hon vid Uppsala universitet och hon ser sig själv som nordist och europé.

-Jag är särskilt intresserad av Ideologi, organisation och transnationella kontakter. Jag har även forskat om parlament, parlamentarism, regeringsbildningar och folkomröstningar, samt om EUs inverkan på medlemsstaternas politiska system.

De populärvetenskapliga caféerna är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. Under våren 2019 planeras en föreläsning i månaden till och med maj. De populärvetenskapliga caféerna är ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

Onsdagen den 23 januari kl 18.30 – 20.30 Obs tiden!
Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110
(Obs! Media har möjlighet att träffa Ann-Cathrine Jungar från ca kl 17.30. 
Det går också att nå Ann-Cathrine på ann-cathrine.jungar@sh.se eller på telefon 
08 - 608 48 31).

Kontaktpersoner
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde, tfn 0702 - 12 11 62,
e-post: eric.hellgren@his.se

Freddie Johansson, Skaraborgs senioruniversitet, tfn 0500 - 48 51 33, 
0702-39 95 55, e-post: jfreddie0@gmail.com

Åse Gustafsson, Folkuniversitetet, tfn 0737 - 07 64 81,
e-post: ase.gustafsson@folkuniversitetet.se


Ann-Cathrine Jungar är docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.Vid vårens första populärvetenskapliga
cafe onsdagen den 23 januari föreläser hon om populismens många ansikten. (Foto: Anna Hartvig/Södertörns högskola)