Högskolan i Skövde erbjuder över 2 000 personer plats på ett utbildningsprogram

2016-07-12

I dagarna får cirka 2 200 personer besked om att de har fått en plats på något av Högskolan i Skövdes utbildningsprogram. Det är en marginell ökning jämfört med förra året. Högskolan i Skövde följer därmed den nationella trenden.

 När den officiella ansökningstiden till landets högre utbildningar gick ut i april hade cirka 3 000 personer sökt ett utbildningsprogram på Högskolan i Skövde i första hand. I dagarna får cirka 2 200 personer besked om att de har fått en utbildningsplats på lärosätet.

– Nu är det viktigt att alla som fått ett positivt antagningsbesked tackar ja till sin utbildningsplats så fort som möjligt. För jag ser verkligen fram mot att träffa alla nya studenter på campus när introduktionen drar igång i augusti, säger Högskolan i Skövdes prorektor Lena Mårtensson.

Följer nationell trend

I år är det 40 fler studenter som antas till Högskolan i Skövdes utbildningsprogram jämfört med motsvarande antagningsomgång förra året. Högskolan i Skövde följer därmed den nationella trend som Universitets och högskolerådet (UHR) rapporterar om.

– Antalet studenter som antas har legat mellan 2 100 och 2 200 programstudenter under de senaste tre åren. Antalet nya programstudenter är därmed relativt stabilt, förklarar Lena Mårtensson.

Högskolan i Skövde har också gjort drygt 2 200 antagningar till lärosätets fristående kurser. Det är en klar minskning jämfört med motsvarande antagningsomgång förra året, då gjordes drygt 2 600 antagningar. Minskningen ligger helt i linje med Högskolans strategi att i första hand satsa på programutbildningar. En person kan söka till och gå på flera kurser parallellt. Därför räknar man i fallet kurser ansökningar och antagningar snarare än personer.

Sen anmälan efter 15 juli

Även om Högskolan i Skövde antar något fler studenter till hösten finns det enskilda utbildningar som kan ha platser kvar. Den 15 juli öppnar Högskolan för sen anmälan till dessa utbildningar. Den som fortfarande inte har sökt en utbildning har då chansen att gå in på Högskolans webbplats – www.his.se – för att se om det finns platser kvar.

Introduktionsveckorna

Under vecka 34 och 35 kommer de nya programstudenterna att starta höstterminen på Högskolan i Skövde. Den 29 augusti blir det stort välkomnande och sedan fortsätter en fullspäckad introduktion till studierna med aktiviteter på Campus och i Boulogner.

Terminstart studenter

Kontakt