Högskolan i Skövde gör en strategisk satsning på vårdområdet

2016-09-27

Högskolan i Skövde gör en strategisk satsning på vårdområdet. Satsningen är på totalt 25 miljoner kronor och görs för att de redan idag högkvalitativa och populära vårdutbildningarna ska bli ännu starkare. Pengarna öppnar också för möjligheten att skapa en brygga mellan lärosätets vårdforskning och Högskolans starka forskning inom informationsteknologi.

25 miljoner kronor fördelat på fem år, det satsar Högskolan i Skövde på att bibehålla och utveckla sina utbildningar och sin forskning inom vårdområdet. Att den strategiska satsningen blir av stod klart den 27 september då Högskolans styrelse beslutade om finansieringen. Bakgrunden till styrelsens beslut är dels att regeringen har aviserat en nationell ökning av antalet utbildningsplatser inom vårdområdet, dels att Högskolan nu befinner sig i ett intensivt utvecklingsarbete som ska mynna ut i en ny utvecklingsplan.

- Våra vårdutbildningar är attraktiva och håller hög kvalitet. Det här tillskottet behövs för att vi ska kunna bygga ut och öka antalet utbildningsplatser på vårdsidan samtidigt som vi fortsätter att upprätthålla och utveckla den höga akademiska nivå vi har, förklarar Urban Wass som är ordförande i Högskolans styrelse.

En brygga mellan vård och informationsteknologi

Den finns tre underliggande skäl till satsningen inom vårdområdet.

  • Först och främst finns önskan från regeringen att landets lärosäten ska bygga ut sina vårdutbildningar för att täcka vårdens behov av sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor.
  • För det andra är det styrelsens önskan att Högskolan på sikt ska ha utbildning på alla nivåer inom de specialiseringar som finns på lärosätet. Styrelsen hoppas därför att satsningen ska bidra till att vårdområdet inom cirka fem år kan ansöka om att bedriva forskarutbildning, det vill säga utbilda och examinera sina egna doktorer.
  • Det tredje skälet till satsningen är möjligheten att skapa en brygga mellan vårdområdet och Högskolans redan starka forskning inom informationsteknologi. Kombinationen av dessa två områden är högaktuell eftersom modern informationsteknologi blir en allt mer central del av dagens moderna vård.

Pengarna till vårdsatsningen hämtas från Högskolan i Skövdes sparade myndighetskapital.

- Det är styrelsens förhoppning att vi med den här satsningen kommer att stärka både Högskolan som akademisk miljö inom vårdområdet och sjukvården i hela Västra götalandsregionen, avslutar Urban Wass.

 

Läs mer

Högskolan i Skövdes forskning inom vård.

Kontakt

Urban Wass
Styrelseordförande
Högskolan i Skövdes styrelse
tel: 073-90 286 61