Högskolan i Skövde installerar rekordmånga professorer

2016-09-30

Högskolan i Skövde firar Akademisk högtid på hösten vartannat år. I år hålls ceremonin fredagen den 7 oktober. I år installeras inte mindre än tio nya professorer.

Den akademiska högtiden, som är öppen för allmänheten, hålls i St. Helena kyrka i Skövde. Där kommer de nya professorerna offentligt välkomnas till nya medlemmar i kollegiet av Högskolans främsta företrädare.

De nya professorerna:

Katarina Ejeskär är cancerforskare som studerar genuttryck i tumörceller. Hon installeras som professor i ämnet biomedicin.

Anette Ekströms forskning syftar till att förbättra det professionella stödet kring barnafödande och amning Hon installeras som professor i ämnet omvårdnad.

Lars Hanson är ingenjör och forskar på integrerad produktutveckling vilket behandlar konstruktion och produktion av produkter och produktionssystem. Han installeras som professor i ämnet ingenjörsvetenskap.

Ali Kazemis forskning är inriktad mot arbetsliv och hälsa, där sociala problem i arbets- och samhällslivet ingår. Han installeras som professor i socialpsykologi.

Alexandra Kretteks forskning är specifikt inriktat sig mot området global hälsa. Hon installeras som professor i ämnet folkhälsovetenskap.

Dennis Larsson har koncentrerat sin forskning kring vitamin D. Han installeras som professor i ämnet biomedicin.

Lena Mårtenssons forskning är knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv. Hon installeras som professor i ämnet omvårdnad.

Sakari Suominen är utbildad läkare och har specialiserat sig på hälsovård med fördjupade studier om salutogenes, en hälsosociologiska teori som strävar till att utreda orsaker till hälsa. Han installeras som professor i ämnet folkhälsovetenskap

Vicenç Torras forskningsområde är artificiell intelligens (AI), och han forskar kring maskininlärning och tekniker för databasintegration. Han installeras som professor i ämnet informationsteknologi.

Homa Tajsharghi bedriver forskning inom etiologi och patobiologi av genetiska sjukdomar hos hjärt- och skelettmuskler. Hon installeras som professor i biomedicin.

De nya professorerna installeras av Högskolan i Skövdes rektor Sigbritt Karlsson. Dekan Anne Persson, promoverar de två nydisputerade doktorerna Jesper Holgersson och Björn Berg Marklund, båda knutna till Institutionen för informationsteknologi.

Vid den akademiska högtiden kommer också Högskolans nya hedersdoktor i informationsteknologi Åsa Roos promoveras.

En högtidlig tradition

Den akademiska högtiden är en traditionsfylld ceremoni som är öppen för alla intresserade. Förutom installationerna och promoveringarna bjuder ceremonin på processioner, vackra kläder, tal och mycket glädje. Årets tal kommer bland annat hållas av Jenny Brusk, lektor i datavetenskap och av studentkårens ordförande Mathias Lindblad. För musiken står vokalgruppen Cantabona med medlemmar från Mariestad, Skara och Skövde, samt av elever och lärare från Musikgymnasieet i Skövde.

Efter högtidligheterna i kyrkan fortsätter festligheterna med ett mingel på Kårhuset i Boulognerparken och med installationsmiddag i Högskolerestaurangen Götasalen för speciellt inbjudna gäster.

Högskolan i Skövde startade 1977 och som ungt lärosäte vill Högskolan både ta tillvara en akademisk tradition med gamla anor och samtidigt som man ser till egen historia och identitet. Det gäller inte minst de akademiska högtider och ceremonier som firats i vårt land sedan medeltiden..

Akademisk högtid med professorsinstallation, hedersprofessors- och doktorspromotion.

Datum: Fredagen den 7 oktober 2016 Tid: 16:00 – 18.00
Plats: Sankta Helena kyrka, Hertig Johans torg, Skövde

Läs mer om Akademisk högtid.

Akademisk högtid