Högskolan i Skövde omorganiserar för ökad forskningsförankring

2014-01-20

I och med det nya året gick Högskolan i Skövde från tre institutioner till fem institutioner. Anledningen till förändringen är främst att föra samman utbildning och forskning ännu mer och skapa en tydligare akademisk struktur med mindre institutioner.

– Den här omorganisationen är ett led i vårt kontinuerliga utvecklingsarbete. Genom ännu bättre samverkan mellan forskning och utbildning är målet att skapa ännu bättre förutsättningar för såväl studenter, samarbetspartners och våra anställda. Tydlighet och samverkan kommer att genomsyra hela den nya organisationen, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Högskolan i Skövde har under det gångna året fått bekräftelser från nationellt och internationellt håll att man håller hög kvalitet på såväl forskning som utbildningar, och genom att göra verksamheten ännu mer vetenskapligt förankrad i alla led hoppas man kunna skapa större och bättre samverkan både internt och externt.

Rent konkret innebär den nya organisationen, förutom en omflyttning i lokalerna, att Högskolan i Skövde får en ny organisationsstruktur med fem institutioner istället för de tidigare tre institutionerna och en fakultetsnämnd istället för två.

Från fackligt håll välkomnar man den nya organisationen.
– De kommentarer som vi har fått är positiva och förväntansfulla, säger Karin Kronberg, fackligt ombud vid Högskolan i Skövde. Fler institutioner betyder mindre arbetsgrupper och kortare besluts- och kommunikationsvägar, vilket många upplever som positivt. Dessutom underlättar den nya organisationen det mänskliga mötet som ska till för att forskare och lärare ska kopplas närmre samman. Samtidigt innebär en omorganisation alltid påfrestningar och många praktiska frågor återstår att lösa. Det kommer att ta tid och kraft innan allt är på plats, men vi tror att fördelarna kommer att göra mödan värd.

De fem nya institutionerna vid Högskolan i Skövde heter Institutionen för hälsa och lärande, Institutionen för handel och företagande, Institutionen för biovetenskap, Institutionen för ingenjörsvetenskap och Institutionen för informationsteknologi. Vid Högskolan i Skövde bedrivs forskning inom områdena Informationsteknologi, Hälsa och välbefinnande, Systembiologi, Virtuella system och Framtidens företagande.

Kontakt