Högskolan i Skövde tar emot toppforskare från Brasilien

2012-11-19

Två brasilianska toppforskare kommer till Högskolan i Skövde. De ska studera kopplingen mellan akademi och näringsliv samt forska om informationssäkerhet. Försvars- och säkerhetskoncernen Saab är en viktig part i det svensk-brasilianska samarbetet.

Swedish Brazilian Innovation & Research Center har startat ett samarbetsprojekt med säkerhets- och försvarskoncernen Saab. Totalt nio brasilianska toppforskare får genom samarbetet stipendier för att forska vid fyra utvalda svenska lärosäten: KTH, Linköpings universitet, Chalmers och Högskolan i Skövde.
 
Till Högskolan i Skövde kommer forskarna Leonardo Rocha de Oliveira och Joni de Almeida Amorim. Båda forskarna har valts ut i hård konkurrens och tillhör den brasilianska eliten inom området informationssäkerhet.
 
Högskolan i Skövde är otvetydigt minst bland de universitet och högskolor som ingår i samarbetsprojektet med Brasilien. Men storleken på ett lärosäte har i det här fallet ingen betydelse. Det är istället traditionen av gott samarbete mellan Saab i Skövde och Högskolan i Skövde som banat väg för satsningen.
 
Högskolan i Skövdes spetsforskning inom informationsteknologi och vana att driva forskningsprojekt tillsammans med industrin utgör en del av basen i samarbetet. En annan del är att de Saab-verksamheter som finns i Skövde driver utveckling av träningssystem för ledningssystem, cyber security och sensorplattformar. Områden som ligger i linje med de båda brasilianska forskarnas specialkompetens.
 
Leonardo Rocha de Oliveira och Joni de Almeida Amorim kommer att utföra sin forskning vid Högskolan i Skövdes forskningscentrum för informationsteknologi. De brasilianska forskarna kommer att vara vid Högskolan i Skövde under ett år.

För ytterligare information kontakta: 

Högskolan i Skövde
Andrea de Carvalho Diao, Internationell koordinator: 
tel. 0500-44 8027
E-post andrea.de.carvalho.diao@his.se
 
Saab AB
Per M. Gustavsson
Principle Research Scientist, Training and Simulation
E-post: Per.m.gustavsson@saabgroup.com