Högskolan i Skövde vinnare av Volvo Cars Technology Award 2013

2013-11-12

Forskare från Högskolan i Skövde tog i veckan emot Volvo Cars Technology Award 2013. Projektet som fick pris, Holistic Simulation Optimisation (HSO), är ett samverkansprojekt mellan Volvo Cars och Högskolan i Skövde och har pågått sedan 2008. Resultatet från fallstudier på plats på Volvo Cars ligger till grund för projektet.

Forskarna i projektet är c, forskarassistent på Högskolan i Skövde. Forskarteamet innefattade också två anställda på Volvo Cars. Samtliga var på plats i Göteborg förra veckan för att ta emot Volvo Cars Technology Award 2013.

 – Det känns väldigt roligt att forskningen uppmärksammas på detta sätt, säger Leif Pehrsson, ledare för projektet på Volvo Cars. Det är ett trevligt erkännande av den nytta som industrin har av den forskning som görs och ett bra exempel på hur samverkan mellan industrin och akademin ger innovativa lösningar som ger företag konkurrenskraft. Det visar också hur man konkret har användning av den forskning som görs inom Virituella System på Högskolan i Skövde.

Resultatet av forskningen har utmynnat i en helt ny metod för att eliminera begränsningar, eller så kallade flaskhalsar, i produktionsledet. Med Holistic Simulation Optimisation har man fått ett ramverk för flermålsoptimering och kan enkelt rangordna vad man ska förbättra i produktionen och i vilken ordning förbättringarna ska ske.

– Vi har kommit mycket längre med forskningsprojektet än vi trodde var möjligt när vi startade, berättar Amos Ng, professor i automatiseringsteknik, och nästa steg i utvecklingen är att vi på Högskolan i Skövde kommer att hålla kurser med Volvo Cars personal för att implementera forskningen i alla led.

 Mediakontakt: