Högskolan inspirerar till skräddarsydd kompetensutveckling

2013-05-20

Om en arbetsgivare behöver kompetensutveckla medarbetare inom ett visst område kan Högskolan i Skövde skapa en utbildning. Den 23 maj arrangerar Högskolan en inspirationsdag för att berätta mer om vilka möjligheter det finns att skräddarsy utbildningar.

Att Högskolan i Skövde utbildar studenter är knappast en nyhet. Men att Högskolan också utbildar och utvecklar människor som redan har flera års yrkeserfarenhet är inte lika känt. Ofta sker detta genom att Högskolan i Skövde skräddarsyr utbildningar som är anpassade till arbetsgivare och arbetstagares behov.

Den 23 maj arrangerar Högskolan i Skövde en inspirationsdag om kompetensutveckling. Syftet med dagen är att besökarna ska få en bättre överblick över Högskolans möjlighet att skräddarsy utbildningar. Under dagen presenterar Högskolan olika smakprov på kompetensutvecklingsmöjligheter och skräddarsydda utbildningar. Smakprovenb består av korta föreläsningar där Högskolans forskare och lärare berättar om ett ämne och hur kunskap i ämnet kan utveckla människor och organisationer.

Högskolan kan i princip skräddarsy utbildningar inom i alla de ämnen som finns på lärosätet. Det kan handla om allt från korta inspirationsföreläsningar till längre utbildningar.

Inspirationsdag om kompetensutveckling

Dag: 23 maj 2013
Tid: 09:00-13:00
Plats: Portalen, sal Insikten, Kanikegränd, 3 Skövde