Högskolan medverkar på länsstudiedag

2016-02-26

Måndagen den 7 mars arrangerar Gymnasium Skövde Kavelbro och Gymnasium Skövde Västerhöjd årets länsstudiedag för samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor inom Utbildning Skaraborg och naturbruksgymnasierna.

Deltagarantalet kommer att ligga mellan 800-1000. Temat är ”Arbetsglädje”, med syfte att inspirera lärarna i sin undervisning. Från ett digert program väljer lärarna att delta i tre föreläsningar under dagen. Högskolan i Skövde medverkar med ett antal föreläsningar, såsom ”Drömmar om robotar - Vad kan vi lära robotar, och vad kan de lära oss?” med Erik Billing och ”Hur används stamceller i dagens forskning?” med Jane Synnergren. Högskolans medverkan är angelägen för att bidra till kunskapsspridning inom regionen.

Se föreläsningsprogrammet för länsstudiedagen den 7 mars

Föreläsningssalar för länsstudiedagen 

 

Kontakt