Högskolan unik aktör i EU-projekt om kultur

2019-09-12

Den här veckan är det kulturaktivitetsvecka i Mariestad. Som en del av det EU-finansierade Kreativa Europa-projektet Off Season Art Gardening bjuds konstnärer och allmänhet in att delta i föreläsningar och konstaktiviteter. Högskolan i Skövde är som första svenska lärosäte med och deltar i ett Kreativa Europa-projekt.

Konstnärer och studenter i Mariestad

Konstnärer och studerande vid cross-media-utbildningen i Mariestad som deltagit i Off Season Art Gardening. Lotten Svensson, lektor i produktionsteknik står längst till höger.

Under hela veckan arrangeras konst- och kulturaktiviteter i Mariestad på temat "Off Season Art Gardening". På residenset hölls under torsdagen en internationell kulturdag, fylld med aktiviteter för lokala aktörer med intresse för kultur. Lars Vipsjö, lektor i medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde, var på plats för att tala om hur konstnärer verksamma inom "land art"-området även kan använda digitala verktyg till att nå ut med sin platsspecifika konst.

– Det är genom konsten som konstnären skapar sitt varumärke. Jag vill få konstnärerna att få upp ögonen för att använda den digitala tekniken som ett sätt att komplettera och ge mervärde till konstverken. För land art är det av betydelse att besökare behöver vara på plats för att se grejerna, och den digitala tekniken kan här användas strategiskt, både som del av konsten och som ett berättande om den, säger Lars Vipsjö.

Gör konstnärer till entreprenörer

Medverkande från Högskolan i Skövde är också Lotten Svensson, lektor i produktionsteknik. Hennes syfte i projektet är att hjälpa konstnärer med sina entreprenörskap och hitta en affärsmodell för konstnärlig verksamhet. Konstnärerna deltar i workshops där de får verktyg för att identifiera resurser som kan anses värdefulla för deras affärsutveckling. Verktygen kommer sedan användas för att utveckla en så kallad "business model canvas" över det egna företaget eller verksamheten.

– Det är för att skapa utveckling för kreativa kulturella näringar som tillsammans med landsbygdsutveckling kan öka kännedom om platser att bo, leva och verka i, säger Lotten Svensson.

Unikt att en högskola deltar

I Sverige har det hittills bara varit större städer som varit delaktiga i liknande projekt. Kreativa Europa har varit svårt att få beviljat, och att Högskolan i Skövde nu får vara med och arrangera ett projekt är unikt.

– Jag tycker att det är jättekul att vi är med i ett sådant här sammanhang, för det är inte självklart. Vi är ju ingen kulturenhet, säger Lotten Svensson.

Kulturveckan har också haft praktiska inslag som syns i stadsmiljön. Konstnärer har skapat både bestående konst, men också installationer gjorda av naturmaterial som kommer att försvinna med temperaturväxlingarna.

Projektet Off Season Art Gardening, arrangeras som en del av det EU-finansierade kulturprogrammet Kreativa Europa och är ett internationellt samarbete mellan Högskolan i Skövde, Mariestads kommun, organisationen Sense of Place i Nederländerna och Ukmergė kommun i Litauen. Projektet pågår i tre år.

Konstnärerna påbörjar ett verk i MariestadKonstnärerna påbörjar ett verk i Mariestad.

Konstverk från projektet

Konstverk från projektet.

EU-logga

Kontakt