Hur ser framtidens smarta städer ut?

2019-02-05

Företagsforskarskolan IPSI fick nöjet att välkomna Professor Enrique Alba från Universitetet i Málaga till Högskolan i Skövde. Under en halvdag talade Prof. Alba om vikten av att utveckla nya smarta system med individen och staden i fokus.

Professor Enrique Alba University of Malaga, Spain

Prof. Alba har sin bakgrund inom både data- och ingenjörsvetenskapen. Han leder ett internationellt team av forskare inom komplex optimering/lärande med applikationer i smarta städer, bioinformatik, mjukvara, telekom med mera.

Kontakten med Högskolan i Skövde togs genom att en av företagsforskarskolans doktorander Enrique Ruiz Zúñiga beviljats mobilitetsstipendium med Universitetet i Málaga och kommer ha Prof. Alba som stöd i sina forskningsfrågor inom simulering och optimering av produktionssystem.

Vad är en smart stad?

En smart stad är en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre för dess invånare. Smarta städer delas in i sex kategorier: smart ekonomi, smarta människor, smart styrning, smart mobilitet, smart miljö och smart boende. 

- Vi behöver skapa applikationer som tänker på staden som helhet och länkar ihop flera delar. Vidare måste visualiseringen tillgängliggöras i det lilla, som en mobilapp i din smartphone, säger Prof. Alba.

Presenterade alternativa system för vägnätet

Europas medborgare och näringsliv är i behov av ett transportsystem som erbjuder en smidning, högkvalitativ dörr-till-dörr lösning. Samtidigt måste transporternas effekter på klimatet och människors hälsa minska. Att synka dessa kan till synes vara en svår ekvation, men Enrique presenterade under sitt föredrag flera nya system. 

- När du ber google om vägledning får du snabbaste vägen, inte den mest optimerade vägen utifrån restid, co2-utsläpp med mera. Den typen av traditionell vägledning skapar snarare trafikköer och ökade co2-utsläpp, menar Prof. Alba och fortsätter, genom att erbjuda förarna en skräddarsydd rutt kan vi, enligt tester, minska resetiden i Stockholm stad med 17,5%.  

Och det är inte vara så svårt för informationen finns redan där, genom att koppla ihop data från olika områden. Det skulle underlätta flödet på dagens hårt trafikerade vägar och ge medborgaren en skräddarsydd rutt utifrån flera olika parametrar såsom trafikljus, beräknat co2-utsläpp, köer med mera.  

Skapa ditt smarta boende

Enrique gled sedan vidare in på potentiella tillämpningar av intelligenta system för energi, såsom adaptiv belysning i gator, miljöapplikationer som till exempel mobila sensorer för att mäta luftföroreningar och smarta byggnader som har en så kallad intelligent design och applikationer kopplade till smart boende, turism, och smart kommunal styrning.

- Informationen för att optimera din bostads elkonsumtion finns idag. Din bostad producerar idag stora mänger data, genom att analysera din elhistorik den får du en algoritm som via en mobilapp skulle kunna synliggör för dig hur du kan optimera din konsumtion och skapa ett smart hem. Koppla ihop med grannarna och tillsammans kan ni skapa ett smart område, Prof. Alba.  

Lysande utsikter för framtida samarbeten

Seminariet avslutades med en givande diskussion om möjligt samarbete mellan Universitetet i Málaga och Högskolan i Skövde inom simulering och optimering.

 

Relaterad information: 

Företagsforskarskolan IPSI

För mer information, kontakta: