Hypnotisk påverkan kan förändra den upplevda verkligheten

2017-12-13

En grupp av forskare med bred kompetens från Högskolan i Skövde och Universitetet i Åbo, Finland, menar att man genom hypnos kan framkalla upplevelser som man inte är möjligt genom övning eller fantasi, något som forskare tidigare trott. Resultat ger fortsatt stöd till forskargruppen som menar att hypnos hos vissa individer orsakar en förändring i hjärnans sätt att processa information. I den senaste undersökningen kunde forskarna med hjälp av hypnos, framkalla ett tillstånd liknande synestesi*. Resultatet av studien och den nära kopplingen till synestesi kommer vara av stort intresse för forskarvärlden och hjärnforskningen.

Under hypnotisk påverkan kan verkligheten te sig annorlunda

Röd cirkel blir blå cirkel under hypnotisk påverkan 
Forskargruppen använde en samling av symboler (cirklar, kors, fyrkanter, trianglar och månskära) i fem olika färger. Forskarna gav sedan deltagarna ett hypnotisk förslag där tre av symbolerna alltid hade en bestämd färg (cirklar är röda, fyrkanter är gröna och kors är blåa). Därefter fick deltagarna nämna symbolernas färger så snabbt som möjligt. Det visade sig att deltagare som var mycket mottagliga för hypnos visade en stark association mellan den föreslagna färgen och symbolen. Resultatet verifierades med deltagarnas lästid, ögonrörelsekamera och subjektiva upplevelser.

Mycket kort hypnos
I studien var hypnos inducerad när färgförslagen gjordes och deltagaren blev sedan återkallad inom några sekunder. Resterande del av studien genomfördes i vaket tillstånd. Vanligtvis använder hypnosforskarna en hypnotisk induktion som innebär att den som undersöks stirrar på en punkt, slappnar av och därefter får manipulationer så som sömn eller uppräkning. Det tar vanligen mellan 5-10 minuter.

Starka teorier ifrågasätts
En av de högmottagliga deltagarna visade sig inte vara medveten om den hypnotiskt inducerade förändringen och hade alltså svårt att ange de "korrekta" färgerna. Högmottagliga deltagare i kontrollgruppen försökte sedan skapa samma scenario med hjälp av olika strategier, men resultatet visade sig bli något helt annat. Detta pekar alltså på att även likvärdigt mottagliga personer reagerar olika. Det är viktig information att bära med sig i vidare forskning eftersom det pekar starkt på att individer som är mycket mottagliga för hypnotiska påverkan inte alls reagerar lika. Forskargruppen menar att det därför bör forskas mer på individer och inte stora grupper som det oftast görs idag.

Viktigt att notera är att man, utifrån den här studien inte säga vad som händer i hjärnan hos personer med äkta synestesi.

Studien publicerades i tidskriften Scientific Reports 11/12 2017. Här kan du ta del av den. 

* Association över sinnesgränserna. T.ex. att en individ alltid förknippar en siffra med en färg.