Innovation och digital hälsa i fokus

2018-11-13

Digital hälsa och företagande stod i fokus när högskolan bjöd in till innovationsdag 8 november, inom ramen för Skaraborgs Innovativa Miljöer. Under hela dagen pågick föreläsningar och en mässa och det hela avslutades med en politikerdebatt mellan riksdagsledamöterna från Skaraborg.

Innovationsdagen 2018 Föreläsare, VR glasögon och dagens yngsta gästDag Forsén, Ehälsosamordnare, föreläste om Ny teknisk i hälsans tjänst. På mässan fick deltagare viaVR-glasögon ta del av en fiktiv vårdavdelning och dagens yngsta deltagare passade på att ta sig en tupplur.

En av föreläsarna var Kristina Björkman, konceptutvecklare på IUS Innovation, som pratade om gamification, alltså hur erfarenheterna från spel kan användas i andra sammanhang. Hon berättade bland annat om ett spel som utvecklats för att hjälpa barn att förstå processen inför en autismutredning inom barn-och ungdomspsykiatrin och om ett annat spel som hjälper till att utveckla palliativ vård. 

Dåliga på att implementera

Sofie Zetterström, avdelnings-och marknadschef på Inera, menade att det är möjligt att frigöra stora resurser inom vården genom digitalisering, men att vi ofta är dåliga på att implementera systemen och verkligen använda de nya arbetssätten. 

– När man jobbar i en stressig bransch är det lättare att göra som man alltid gjort.

Besökarna kunde välja mellan parallella föreläsningar i fyra olika lokaler och under hela dagen pågick också en minimässa i Portalen, med möjlighet att titta närmare på olika innovativa lösningar inom hälsoområdet, där bland andra räddningstjänsten och Karlstads kommun var närvarande.

Efterlyser mer mod

Under den avslutande politikerdebatten mellan riksdagsledamöterna handlade det en hel del om samarbete och resurser. Samtliga var överens om vikten av att samarbeta med högskolan, även om perspektiven skilde sig åt. 

Moderaternas Cecilia Widegren menade att det är det lokala ledarskapet som avgör om innovationer blir verklighet, medan Ulrika Heie från Centerpartiet efterlyste mer mod. 

– Man kan bli ännu modigare. Det är en risk att vara modig, men det kan ändå leda någonstans, sade hon.

Politikerdebatt, Arrangörerna Lotten Svensson och Catharina Gillsjö och mingelbild från mässan.
Från vänster: paneldebatt med lokala riksdagspolitiker, arrangörerna Lotten Svensson och Catharina Gillsjö när nöjda med årets innovationsdag och mingelbild från mässan. 

”Ger inspiration”

Arrangörerna var nöjda efteråt.

– Det gick över förväntan! Det är första gången vi gör en så här stor innovationsdag som spänner över alla institutioner. Det ger inspiration och visar på att det finns ett behov att träffas, säger Lotten Svensson, arrangör och projektledare i SIM2020s delprojekt innovationssamverkan. 

Ta del av livestreamingen

Förmiddagen med bland annat innovation för utveckling, ny teknik i hälsans tjänst och nationell kraftsamling för digitalisering av välfärden: https://www.pscp.tv/HogskolanSkovde/1vOxwZnOEAEJB?t 

Eftermiddagen med bland annat paneldebatt, tankar från RISE, innovationsupphandling och passet skapa systematik i arbetet med innovation: https://www.pscp.tv/HogskolanSkovde/1zqJVOyMEDDxB

Presentationer från dagen

 

Relaterad information: Skaraborgs innovativa miljöer. 

Kontakt

Tematisk ledare Virtual Health
Projektledare Skaraborgs Hälsoteknikcentrum
Catharina Gillsjö
Institutionen för hälsa och lärande
Lektor i omvårdnad
E-post: catharina.gillsjo@his.se
Telefon: 0500-448458