Innovativa forskningsmiljöer stärker Skaraborg

2015-12-15

Med stöd från EU:s strukturfonder startar Högskolan i Skövde upp sex stycken nya forskningsmiljöer i januari 2016. Områdena virtuell hälsa och kunskapsdriven industri kommer att stå i fokus.

– Att vi får pengar från EU:s strukturfonder betyder mycket för Högskolans samverkansarbete. SIM 2020 (Skaraborgs innovativa miljöer) fungerar som en brygga där kunskap från Högskolans excellenta forskning förs över till näringsliv och offentlig sektor på ett mycket effektivt sätt. Jag bedömer att pengarna kommer att få positiva effekter i hela vår region, säger Dennis Larsson, prefekt vid Högskolan som har arbetat med högskolans projektansökan.

Bidraget från EU:s strukturfonder till Högskolan i Skövde ligger på 10 275 179 kronor och delfinansierar projektet SIM 2020, som även kallas Skaraborgsprogrammet. Att söka medel från EU:s strukturfonder är en avancerad process som kräver resurser. Högskolan i Skövde kunde arbeta fram sin ansökan efter att Högskolans styrelse ställt pengar till förfogande, pengar som togs ur Högskolans sparade myndighetskapital.

Demonstratorsmiljöer inom hälsa och industri

Från och med januari 2016 kommer Högskolan i Skövde att driva sex stycken så kallade demonstratorer, eller forskningsmiljöer. Miljöerna utnyttjar kunskap kring digitala modeller och beslutsstöd, visualiseringar, databehandling och simulering inom bland annat områdena hållbara transporter, avancerat beslutsstöd för industrin, framtidens industriella operatör, ambulanssjukvård, äldre och området biomarkörer.

– Arbetet med demonstratorer handlar om att minska gapet mellan forskning och innovation. Genom att använda digitala modeller och simuleringar kan man testa nya innovationer på befintliga verksamheter på ett effektivt sätt. Därmed kan man se vilken nytta nya produkter och metoder ger för verksamheten. Genom fysiska testmiljö är det möjligt att minska risken för missförstånd och att fullt ut nyttja synergieffekter mellan olika forskningsdiscipliner, säger Dennis Larsson.