Journal via nätet: Patienterna är nöjda men vården tvekar

2016-06-30

E-tjänsten Journalen är här för att stanna. Patienterna är positiva och ser det som sin rättighet att kunna nå journalen via nätet. Men vårdpersonal känner oro inför möjligheten, ända till de själva blir patienter, då de får större förtroende för tjänsten.

Det visar den kunskapssammanställning ”Journal via nätet - delaktighet för patienterna och oro hos personalen” som Inera tagit fram av de elva studier som gjorts på patienter och vårdpersonal om införandet av Journalen från hösten 2012 fram till idag, juni 2016.

Sammanställningen är framtagen av Inera tillsammans med docent Åsa Cajander från Uppsala universitet, och docent Rose-Mharie Åhlfeldt från Högskolan i Skövde som leder studierna inom det så kallade DOME-projektet.

Under 2016 kommer alla landsting och regioner göra det möjligt för patienter att ta del av sin journal via nätet. Införandet av e-hälsotjänster för patienter med möjligheten att läsa sin journal via nätet har drivits från politiskt håll både i Sverige och på europeisk nivå. Målet med bland annat e-tjänsten Journalen har varit att bidra till patientens empowerment – patientens egenmakt och delaktighet – men också att bidra till ökad vårdkvalitet och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården.

– Det är värt att notera att den förväntade oron av tjänsten från professionen inte har identifierats i patientstudierna, varken när det gäller förståelse av informationen i Journalen, ökat antal telefonsamtal eller ökad administration, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

– De patienter som använder tjänsten vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Därför bör regelverket utformas så att patienterna får tillgång till all relevant information direkt, menar Åsa Cajander.

– Jag hoppas att rapporten ska förmedla den kunskap och erfarenhet som faktiskt finns kring hur patienter och vårdpersonal upplever tjänsten. Vi vet att vårdpersonalen måste vara med i införandeprocessen och ha möjlighet att förändra och anpassa sitt arbetssätt. Men utgångspunkten måste vara patienten. Och möjligheten att vara delaktig i sin egen vård och kunna ta ett större ansvar för sin egen hälsa, säger Johan Assarsson, vd Inera.

 

Kontakt