KRAFT-en sitter i samtalet

2016-07-07

Forskare på Högskolan i Skövde har visat att KRAFT-givande samtal kan ha positiva effekter för äldre med svår smärta. Onsdagen den 6 juli presenterades metoden vid ett seminarium under Almedalsveckan.

– Jag kände att seminariet gick bra. Vi fick möjlighet att berätta om vad KRAFT-givande samtal är för något och redovisa vår studie, säger Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Tillsammans med kollegan Mia Berglund har hon just avslutat ett seminarie på Almedalsveckans västsvenska arena. En intresserad publik har lyssnat medan Catharina Gillsjö och Mia Berglund har förklarat om samtalsmetoden KRAFT och de positiva effekter den kan ha för äldre med kronisk smärta. Publiken har också fått höra kommentarer från Helle Wijk, docent i omvårdnad vid Göteborgs universitet och Ulla Britt Hagström (L) som är ordförande i Skaraborgs sjukhus styrelse. Båda ger en positiv bild av vad KRAFT-givande samtal kan betyda inom vården.

Grundproblematiken kvarstår dock: Hur ska vårdgivare få tid att genomföra de viktiga KRAFT-samtalen i dagens högeffektiviserade och tidspressade vård. Ingen av seminariedeltagarna har svaret på detta, men är ense om att frågan är angelägen.

Forskarna Gillsjö och Berglund ser det som en förmån att få möjlighet att hålla seminariet i Almedalen. Det ger dem möjlighet att nätverka och knyta kontakter som kan föra deras arbete vidare.

– Nu vill vi gå vidare och göra en större studie för att verkligen säkerställa våra resultat, avslutar Mia Berglund.

 

Se video om KRAFT-givande samtal