Kunskapsdriven industri: Stor efterfrågan på simuleringsingenjörer

2015-12-02

På Högskolan i Skövde finns världsledande forskning inom Virtual Engineering, ett område vars syfte är att företag så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen ska kunna fatta rätt beslut och därigenom korta utvecklingstiden till marknad. Virtual Engineering gör också att företag kan testa, optimera och verifiera förändringar av befintliga produkter och produktionssystem.

I och med fördelarna med Virtual Engineering kommer efterfrågan på simuleringsingenjörer, en ny roll som i takt med att tekniken utvecklas nu efterfrågas i allt större grad, att öka markant inom industrin. För att framöver kunna tillgodose efterfrågan kommer Högskolan i Skövde att utöka sin satsning inom ingenjörsområdet vilket innebär att ett nytt tvåårigt utbildningsprogram för Automationstekniker, preliminärt att starta under hösten 2016.

– Det är både kul och viktigt att det kontinuerligt görs satsningar för att möta kompetensbehov som finns inom svensk tillverkningsindustri, i detta fall inom beslutsstöd och simulering, som skapar nytta och värde för de olika aktörerna inom ramen för Kunskapsdriven industri, säger Kenneth Johansson, plattformsansvarig.

Behov av gemensam plattform

Kunskapsdriven industri är en samverkan- och innovationsplattform med syfte att möta industrins globala utmaningar på en regional nivå. Målet med Kunskapsdriven industri är att samla aktörernas frågeställningar och gemensamma beröringspunkter inom Virtual Engineering för att sedan koppla samman det mot forskning, teknikutveckling, utbildning och innovation.

Flera företag på Gothia Science Park väljer nu att ansluta sig till den gemensamma plattformen, ett av dem är Ångpanneföreningen (ÅF):

– När vi blev kontaktade och tillfrågade om vi ville vara med så tvekade jag inte att tacka ja. Tillsammans kommer vi att kunna fylla en kompetenslucka inom industrin, säger Martin Andersson, platschef på ÅF i Skövde.

ÅF arbetar med att leverera konstruktionslösningar, specialmaskiner och utrustningar till både stora och små företag. Det kan vara allt från enkla verktyg till komplexa tillverkningslinjer. ÅF projektleder uppdragen och samarbetar tillsammans med lokala leverantörer. De utför även produkt- och processberedning samt rationaliseringsanalyser av produktionsprocesser.

Kunskapsdriven industri

Samverkan- och innovationsplattformen Kunskapsdriven industri drivs i samarbete mellan Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvo Group Truck Operations, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB. Syftet med Kunskapsdriven industri är att möta industrins globala utmaningar på en regional nivå, detta genom att synliggöra och stärka kompetensen inom Virtual Engineering i den tillverkade industrin i regionen.

Ökad konkurrenskraft med Kunskapsdriven industri

Kontakt

Kenneth Johansson
Processledare
0722-06 87 09
kenneth.johansson@gsp.se