Lundaforskare till Högskolan i Skövde för att föreläsa om mänskliga och medborgerliga rättigheter

2017-03-20

Motsvaras ”mänskliga rättigheter” av ”medborgerliga rättigheter”? Vad innebär en kosmopolitisk respektive nationalistisk politisk inställning? Frågorna ställs av Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Onsdag 22 mars kommer hon till Högskolan i Skövde för att föreläsa på det populärvetenskapliga caféet.

Lena Halldenius är docent i praktisk filosofi och jur. kand., verksam vid Avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Hennes forskning ligger inom politisk filosofi och tidigmodern politisk filosofihistoria, med fokus på frihet och rättigheter.  Hon är intresserad av hur moraliska begrepp figurerar i politisk teori och hur värderingar formar och formas av institutioner och samhällsförändring.

– Människor har rättigheter - men vilka har vilka? Sverige har godkänt såväl Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som FN:s flyktingkonvention.  Men när det förra hösten kom ovanligt många flyktingar till Sverige aktualiserades frågor om vems ansvar det bör vara att värna vad, och för vem. Vilka skydd ger egentligen den internationella flyktingrätten?  Undrar Lena Halldenius och ger svaret på Högskolan i Skövde onsdagen den 22 mars.

De populärvetenskapliga caféerna, som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. De är ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

Tid: Onsdagen den 22 mars kl 19:00
Plats:  Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110
(Obs! Media har möjlighet att träffa Lena Halldenius från ca kl 18:00. Inför föreläsningen kan Lena också nås på epost: lena.halldenius@mrs.lu.se eller på telefon 046-222 96 01 eller 0702 – 82 12 13.)

Fri entré.

Kontaktpersoner:
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde, 

0500 – 44 80 71, 0702 – 12 11 62,
e-post: eric.hellgren@his.se

Elinor Palm, Folkuniversitetet.
Tel. 0500 – 78 90 61,
e-post: elinor.palm@folkuniversitetet.se 

Freddie Johansson, Skaraborgs senioruniversitet,
0500-48 51 33, 0702-39 95 55, 
e-post jfreddie0@gmail.com

Pop cafe vt 2017

Kontakt