Lyckat fyrfaldigt Mångfaldsforum avslutas med att rekrytera värdegrundat

2016-11-04

Att rekrytera värdegrundbaserat är temat för årets sista Mångfaldsforum i Portalen, Gothia Science Park i Skövde. Gästföreläsare tisdagen den 8 november är Eva Löfgren, initiativtagare till Equalprojektet FAIR, som bland annat arbetat fram riktlinjer för framtidsanpassad inkluderande rekrytering.

Mångfaldsforum, som vänder sig till företag och organisationer i Skaraborg, är en serie föreläsningar och workshops som arrangeras under hela året och som erbjuder verktyg och kunskap för mångfald i arbetslivet. Tidigare år har Mångfaldsforum hållits under en heldag. I år har det i stället varit uppdelat på fyra halvdagar, vilket visat sig vara ett lyckat upplägg.

Tisdagen den 8 november avslutas årets serie föreläsningar och workshops med en gästföreläsning av Eva Löfgren som kommer att prata om hur rekryteringsprocessen är kopplad till organisationens kontinuerliga arbete med inkludering och värdegrundsfrågor. 

Eva är utbildningsledare med fokus på ledarskap, rekrytering och strategiskt utvecklingsarbete för att skapa jämställda och mångfaldsorienterade organisationer. Hon arbetar utifrån en bred definition av begreppet mångfald. Eva är också en flitigt anlitad föreläsare och seminarieledare när det gäller frågor som rör jämställdhet och mångfald i arbetslivet.

Eva Löfgren arbetar som externt konsultstöd till interna konsulter eller arbetsgrupper när det gäller jämställdhet och mångfald i arbetslivet och att anpassa befintliga strukturer och processer. Hon har stor kunskap om olika utvecklingsverktyg och modeller och erfarenhet från både offentlig och privat sektor. 

Tid: Tisdag 8 november kl 13.00 - 16.00.
Plats: Högskolan i Skövde, Portalen, Insikten

Mångfaldsforum arrangeras i samarbete mellan Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Gothia Innovation, Skaraborgs kommunalförbund och EDCS. 

Mångfaldsforum 4, 2016

Kontakt