Lyckat studentprojekt med Skara sommarland

2019-03-21

Under andra året ska studenterna på programmet Informationsteknologi – Business Intelligence vid Högskolan i Skövde göra ett projekt tillsammans med ett företag. Olof Almqvist och Henrik Mellgren tog fram ett beslutsstödsystem åt Skara sommarland. Programmet beräknar antalet förväntade besökare under en viss dag och resultatet föll så väl ut att Skara sommarland nu kommer att använda det i sin verksamhet.

På Högskolan i Skövde finns det Sverigeunika programmet Informationsteknologi – Business Intelligence. Redan under andra året på utbildningen genomför studenterna ett projekt tillsammans med ett företag. Syftet är att lösa ett verksamhetsproblem – antingen ett problem företaget kan berätta att de har, eller ett problem studenterna själva kan identifiera.

Förutspår antal besökare

Olof Almqvist och Henrik Mellgren utvecklade under kursen ett beslutsstödsystem åt Skara sommarland. Systemet förutspår, med hjälp av en teknologi som kallas för djupinlärning och en mängd olika variabler, hur många besökare som kommer att komma till nöjesparken under en viss dag. De olika variablerna består bland annat av vilken veckodag det är, vad det ska bli för väder och hur många som bokat plats på den anslutande campingen. Information om vädret får systemet från en väderprognos där bland annat temperatur, solsken, molnighet och regnmängd ingår.

Optimerad personalstyrka och mindre matsvinn

Idén uppstod när Olof Almqvist för några år sedan sommarjobbade på Skara sommarland. Han såg att det vissa dagar var för mycket personal, medan det under andra dagar var för lite bemanning, vilket medförde långa köer och sämre gästnöjdhet. Genom att beräkna ett uppskattat antal besökare blir det lättare att bemanna parken med en optimerad personalstyrka, bland annat för att göra köerna kortare och för att minska matsvinnet, vilket är bättre både ekonomiskt och för miljön.

– Tidigare har parken gått mycket på känsla när de bemannat. Tror de att det blir en bra dag kan de ringa in extra personal på morgonen samma dag, eller tvärtom om de tror att färre besökare kommer komma. Det riskerar att skapa en del missnöje. Men nu kan de planera bemanningen längre i förväg, vilket ökar nöjdheten hos personalen, säger Olof Almqvist. 

Skarpt läge redan första säsongen

Programmet kördes i skarpt läge under sommaren 2018 och ledningen på Skara sommarland upplevde att det gav dem ett stort mervärde. Systemet klarade av att hantera sin första säsong väldigt väl, trots det ovanligt varma vädret och att det inte fanns en liknande sommar att jämföra med. Beräkningarna var så träffsäkra att parken kommer att använda systemet i sin verksamhet framåt och Olof och Henrik har under senaste tiden jobbat på att förbättra programmet ytterligare.

– Systemet använder något som kallas maskininlärning. Efter varje år kommer det finnas mer data, så systemet kommer hela tiden bli bättre och bättre, berättar Henrik Mellgren.

Fortsätter med Furuvik

Det ser positivt ut framöver för studenterna, då ännu en nöjespark knutits till projektet.

– Nu gör vi vårt examensarbete och vi har valt att satsa ännu mer på det här projektet, tillsammans med nöjesparken Furuvik. Det de kommer få är en variant av systemet, fast helt och hållet anpassat för deras egen verksamhet, avslutar Olof Almqvist.

Olof Almqvist och Henrik Mellgren.

Olof Almqvist och Henrik Mellgren.

Kontakt