Människor och robotar – sida vid sida in i framtiden

2016-02-15

Allteftersom robotar blir smartare blir även deras möjlighet att samarbeta direkt med människor allt större. Volvo Cars och Högskolan i Skövde ingår ett i EU-projekt, SYMBIO-TIC, tillsammans med 13 partner i sex andra EU-länder. Projektet utvecklar ett nytt sätt för människor och robotar att jobba tillsammans utan att behöva stängsla in robotarna.

Detta ställer givetvis nya krav och säkerhet är högsta prioritering i projektet. Projektet utvecklar ett helt nytt säkerhetssystem där robotarna kan se, höra och förstå sin omgivning. Volvo Cars ansvarar tillsammans med Högskolan i Skövde för utvecklingen av en demonstrator i SYMBIO-TIC som skall visa hur samarbetet människa-robot kan fungera. Demonstratorn skall stå färdig under början på 2019 i Volvo Cars motorfabrik i Skövde.

– Som högskola har vi i uppgift att dela med oss av vår kunskap och projektet SYMBIO-TIC är ett bra exempel på det. Att Skaraborgs industrier är starka och utvecklas positivt ger ännu bättre förutsättningar för våra ingenjörsstudenter. Genom ett nära samarbete med industrin är våra utbildningar väl synkade med framtidens behov redan idag. Det ger våra studenter mycket goda förutsättningar för framtiden, säger Magnus Holm på Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

– Att delta i projekt som detta är en förutsättning för att vi som företag framöver skall kunna utveckla nya koncept och ta lärdom av de tekniker som troligtvis kommer att vara en naturlig del i våra tillverkningsprocesser i framtiden. Vi ser även att våra leverantörer utvecklar tekniker som går i projektets riktning och då är det av stor vikt att vi kan tillföra vår kompetens och våra krav mot leverantörerna i framtiden som vi har erhållit i SYMBIO-TIC projektet, säger Hans Haavik, Senior Director Manufacturing Engineering Volvo Car Engine.

SYMBIO-TIC (eng)

Kontakt