Möjligheter och hinder med hållbar digitalisering

2019-07-08

Den 19 augusti genomförs konferensen ”Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder” på Högskolan i Skövde. Konferensen behandlar hur olika aktörers agerande möjliggör och stimulerar en innovativ och hållbar digitalisering.

Konferensen ”Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder” riktar sig till praktiker och beslutsfattare som är verksamma i olika roller, primärt inom kommuner, regioner och myndigheter i Sverige. Under dagen kommer det behandlas hur olika aktörers, exempelvis EU, nationer, myndigheter, företag och offentliga organisationer, agerande möjliggör och stimulerar en innovativ och hållbar digitalisering – som också är konferensens övergripande tema.

Konferensen belyser flera olika perspektiv och behandlar olika policymässiga, strategiska, ekonomiska, tekniska och juridiska möjligheter, utmaningar och hinder. Den världsledande juristen Andrew Katz, som specialiserat sig på bland annat open source licensering, kommer att berätta om utmaningar kring licensering och patent.

Under dagen kommer det också diskuteras kring olika former av inlåsningseffekter, samt olika dimensioner av öppenhet (öppen programvara, öppna standarder, öppen data etc.) som stimulerar innovation och kan möjliggöra en hållbar digitalisering.

Konferensen arrangeras den 19 augusti på Högskolan i Skövde. Mer information och formulär för anmälan finner du på konferensens hemsida.

 

Relaterad information

Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder

Kontakt