Nio nya utbildningsprogram på Högskolan i Skövde

2017-09-26

Hösten 2018 kommer Högskolan i Skövde att erbjuda minst nio nya utbildningsprogram. Dessutom återstartar det populära socialpsykologiska programmet. De nya utbildningsprogrammen är en del av det stora utvecklingsarbete av Högskolans utbildningsutbud som har pågått under 2016 och 2017.

I oktober 2016 fattade Högskolan i Skövdes ledning beslutet att lärosätet skulle gör en kontrollerad inbromsning. Åtta utbildningar lades vilande för att omarbetas eller avvecklas. En anledning till beslutet var att Högskolan hade fått ett lägre utbildningsanslag redan 2016 och en ytterligare neddragning för 2017 var aviserad.

Samtidigt som inbromsningen gjordes gav dock Högskolans ledning flera utvecklingsuppdrag till lärosätets institutioner, uppdrag som handlade om att utveckla nya eller uppdatera befintliga utbildningar. En utgångspunkt för uppdragen var att skapa ett sammanhållet utbud av utbildningar inom ramen för Högskolans profil. En annan utgångspunkt var att öka utbudet av magister- och masterutbildningar på lärosätet.

De första grundstenarna

När Högskolan i Skövde idag fattade beslut om utbildningsutbudet för höstterminen 2018, syns de första konkreta resultaten av utvecklingsarbetet. Höstterminen 2018 kommer Högskolan i Skövde att erbjuda minst nio nya utbildningsprogram.

– I vår utvecklingsplan står att vi ska arbeta med digitalisering för hållbar utveckling som ett samlande tema för lärosätet. Tittar vi på de utbildningar vi nu har fattat beslut om att inrätta går det att se hur några av dem bildar de första grundstenarna till det samlande temat. Bland annat inrättas sex nya utbildningsprogram på avancerad nivå inom huvudområdet Virtuell produktframtagning, säger Högskolans prorektor Lena Mårtensson.

Hösten 2018 kommer Högskolan i Skövde även att erbjuda ett nytt ekonomprogram med en tydlig inriktning mot ekonomi och hållbarhet.

– Vi har också fattat beslut om att återstarta det socialpsykologiska programmet som har en stark knytning mot social hållbarhet. Utbildningen är lite förändrad och har fått en delvis annan tyngdpunkt än tidigare. Men erfarenhetsmässigt vet vi att just socialpsykologi brukar vara ett mycket populärt ämne att studera här i Skövde, säger Lena Mårtensson.

Högskolan har också utrett möjligheten att starta andra program än de man nu har fattat beslut om att ge klartecken till. I ett fall har arbetet kommit så långt att programmet kan starta om Högskolan lyckas rekrytera viss specialkompetens.

– Vi kan därför komma att fatta beslut om att starta ytterligare någon ny utbildning. Det beror på om alla pusselbitar faller på plats, avslutar Lena Mårtensson.

Nya utbildningar på Högskolan i Skövde, Höstterminen 2018

Nya program på grundutbildningsnivå

  • Bearbetningstekniker – program som leder till högskoleexamen
  • Ekonomprogram – ekonomi och hållbarhet - kandidatprogram
  • Ekonomprogram – ledarskap och verksamhetsutveckling - kandidatprogram

Nya program på avancerad nivå

  • Intelligenta maskiner – magisterprogram
  • Virtuell ergonomi – magisterprogram
  • Industriell produktionsutveckling – magisterprogram
  • Industriell ergonomi och design – masterprogram
  • Industriell ledning för hållbar utveckling – masterprogram
  • Intelligent automation – masterprogram

Utbildningsprogram som återstartar

  • Socialpsykologiskt program – kandidatprogram som var vilande ht 2016 och ht 2017. Nu har Högskolan utvecklat programmet och det är dags att åter ta in studenter.

Högskolan i Skövdes prorektor Lena Mårtensson 

Läs mer

Läs nyheten från hösten 2016 när Högskolan lade utbildningsprogram vilande.

Högskolans utbildningsprogram

Kontakt