Ny prorektor stärker Högskolan i Skövdes samverkan inom utbildning och forskning

2013-09-12

Det är viktigt för både regionen och Högskolan i Skövde att samverka. Med Lena Mårtensson som ny prorektor på Högskolan i Skövde får ledningen en starkare kraft för samarbeten.

Högskolan i Skövde står inför en långsiktig utmaning vad gäller finansiering från regeringen. Därför satsar Högskolan i Skövde mer på samverkan med partners inom forskning och utbildning, för att bredda Högskolan i Skövdes finansiella bas. Under den nya styrelsens första sammanträde fattade man beslut om att Lena Mårtensson blir ny prorektor på Högskolan i Skövde.

- Vi jobbar hårt för att klara vårt uppdrag. Det är absolut nödvändigt för oss att stärka vår samverkan med näringsliv och samhälle. Lena Mårtensson är driven och breddar ledningen i samverkansfrågor, säger rektor Sigbritt Karlsson.

Stärka varandra genom samverkan

Lena Mårtensson har en stark förankring i verksamheten. Hon har arbetat på Högskolan i Skövde i 14 år och har bland annat blivit uppmärksammad för sin forskning inom smärtlindring.

- I min nya roll som prorektor är mitt största fokus att skapa nya samarbeten kring forskning inom hälsa och välbefinnande samt framtidens företagande. Ökad samverkan bidrar till att vi utvecklar varandra, säger nya prorektorn Lena Mårtensson.

Ny styrelse ser resultat

Den nya styrelsen kommer in i en period när rektor har varit här hälften av sin tid. De ser en stabil verksamhet och att Högskolan i Skövde har ökat i sin attraktionskraft. Samtidigt ser styrelsen att Skövde behöver stärka sin attraktionskraft som studieort tillsammans med andra och att Högskolan i Skövde behöver stärka sig inom samverkan med vårdsektorn.

- Den nya styrelsen börjar sitt arbete samtidigt som de nya studenterna kommer till Högskolan i Skövde. En fördel är att både den nya styrelsen och ledningen nu täcker in hela Högskolan i Skövdes verksamhetsområde. Vi har helt enkelt toppat laget. Det blir en högskola som är bra för hela samhället, säger styrelseordförande Urban Wass.

Träffa Lena Mårtensson

Lyssna på Lena Mårtensson när hon presenterar sin forskning inom smärtlindring på ForskarFredag.

Läs hela programmet för ForskarFredag

Tid: fredagen den 27 september kl. 13-16
Plats: Högskolan i Skövde, hus G

Prorektor Lena Mårtensson
Prorektor Lena Mårtensson

Styrelsen

Kerstin Norén
Styrelsens ordförande
kerstin.noren@svenska.gu.se
Telefon: 0703 058630