Ny utvecklingsplan ger Högskolan i Skövde nya utmanande mål

2016-12-16

Betydligt fler studenter på avancerad nivå och ytterligare två forskarutbildningsrättigheter. Högskolan i Skövde har fått en ny utvecklingsplan som sätter upp nya utmanande mål för lärosätet.

Den 16 december fattade Högskolan i Skövdes styrelse beslut om en ny utvecklingsplan för lärosätet. Bland de kvantitativa målen i planen finns några som kommer att blir riktigt utmanande för Högskolan att nå upp till. Till exempel ska andelen studenter inom utbildning på avancerad nivå öka från cirka sex procent 2016 till minst 15 procent 2022. Ett annat utmanande mål är att Högskolan i Skövde ska erövra ytterligare två examensrätter på forskarnivå.

– Strategiskt viktigast är att nå en examensrätt på forskarnivå inom hälso- och vårdområdet. Styrelsen har redan bäddat för detta genom att skjuta till pengar ur myndighetskapitalet för delar av det arbete som krävs, säger Urban Wass som är ordförande i Högskolan i Skövdes styrelse.

Profilering, excellens och omtanke

Högskolan i Skövdes nya utvecklingsplan har ärvt visst innehåll från sin föregångare. Den del av lärosätets vision som handlar om att sträva efter profilering och excellens är exempel på skrivningar som följt med från den gamla till den nya planen. Den uppdaterade visionen för lärosätet trycker dock hårdare på att strävan efter profilering och excellens ska ske i en akademisk kultur som präglas av omtanke om människan och samhället.

– Det är en etisk markering som påminner om akademins samhällsansvar men också kopplar till den statliga värdegrunden, säger Urban Wass.

Ett samlande tema

I den nya planen står också att Högskolan i Skövde vill arbeta med ”digitalisering för hållbar utveckling” som ett samlande tema för lärosätet. Konkret innebär detta att Högskolans fem institutioner kommer att arbeta vidare inom respektive fält men att det samlande temat bildar en slags flexibel brygga mellan institutionerna. Bryggans ena ände är förankrad i Högskolans starka forsknings- och utbildningsmiljö inom informationsteknologi. Därefter kan varje institution på Högskolan bidra med sin kompetens till den tematiska bryggan.

– Det kommer att finnas aspekter av ”digitalisering för hållbar utveckling” inom alla de vetenskapliga discipliner som vi representerar. Och rätt använt kommer det samlande temat att bidra till att stärka Högskolans profil och konkurrenskraft, avslutar Urban Wass.

Svårt med studentbostäder

En viktig fråga som Högskolans styrelse också diskuterade under sitt möte var studentbostadssituationen i Skövde. Kommunen har två år i rad blivit rödlistad i SFS: studentbostadsrapport och bristen på studentbostäder är nu så stor att det riskerar att bli ett hinder för Högskolans utveckling. Högskolans styrelsen är mycket bekymrad över situationen.

– Högskolan har inga möjligheter att bygga bostäder därför behöver vi föra en intensiv dialog med Skövde kommun om hur situationen ska kunna lösas, säger Högskolans vikarierande rektor Lena Mårtensson.

För ytterligare information kontakta:
Urban Wass: 073-90 286 61

 

 

Fakta: Högskolan i Skövdes nya utvecklingsplan

  • Högskolan i Skövdes nya utvecklingsplanen gäller 2017 till 2022. Den gamla utvecklingsplanen gällde 2012 till 2016.
  • Utvecklingsplanen beslutas av Högskolan i Skövdes styrelse men den interna beredningen av planen har pågått i ett år.
  • Som underlag till planen har Högskolan i Skövde genomfört flera utredningar. Bland annat togs en extern expertgrupp in för att analysera hela utbildningsutbudet.

Högskolan i Skövdes utvecklingsplan 2017-2022