Nya hedersdoktorer föreläste om betydelsen av en sann världsbild

2018-10-05

Högskolan i Skövdes nya hedersdoktorer, Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling, höll under fredagen sin installationsföreläsning.

Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling grundade stiftelsen Gapminder 2005 tillsammans med Hans Rosling, som avled 2017. Idag leder de stiftelsen som har som syfte att bekämpa okunskap och missförstånd om global utveckling. Och under fredagens föreläsning låg också fokus vid att nyansera världsbilden. För vi lever i en allt bättre värld. Trots att många verkar tro annorlunda.
– De senaste 20 åren har exempelvis fattigdomen i världen halverats, vilket överraskar många, säger Ola Rosling.

Gradvisa förbättringar inget hett nyhetsstoff

Vad beror det här missförstånden då på? Anna Rosling Rönnlund förklarar:
– Nyheter är i sin natur avvikelser, och genom att följa det allmänna nyhetsflödet är det lätt att tro att katastrofer och misär händer överallt hela tiden. Så är det inte – men det präglar vår uppfattning av tillståndet i världen, säger Anna Rosling Rönnlund.

Om detta handlar duons bok ”Factfulness” om, som började formas medan Hans Rosling var i livet. Boken har – minst sagt – blivit en succé. Översatt till över 30 språk, hyllad av Microsoftgrundaren Bill Gates som ger den till alla amerikanska studenter och nu senast spridd till Sveriges alla gymnasietreor. Parallellt med boksläppet har nu också nästa projekt tagit rejäl fart.

Statistik genom bilder och filmer

Dollar Street är det nya visualeringsverktyget där världens befolkning delas in i fyra inkomstnivåer stöd av bilder och filmer. Vad är det egentligen för skillnad på en toalett? Och en säng? Och hur man borstar tänderna? Hittills har över 300 hem och familjer porträtterats.
– På nivå fyra är det vattenansluten toalett och man borstar tänderna med tandborste och tandkräm. I nivå ett utförs motsvarande behov i en grop utomhus och med handen munnen utan en tillstymmelse till tandkräm på tub, säger Anna Rosling Rönnlund.

Under fredagskvällen installeras de nya hedersdoktorerna officiellt vid en ceremoni i S:ta Helena Kyrka, tillsammans med Högskolans nya doktorer och professorer.
– Det känns otroligt hedrande och kul. Vi hade aldrig kunnat förutse eller tro att vi skulle kunna bli just hedersdoktorer. Det är jätteroligt, avslutar Anna Rosling Rönnlund.