Öka sannolikheten att uppnå ditt nyårslöfte och förbättra samtidigt ditt välmående

2013-12-27

Många avlägger nyårslöften vid årsskiftet, eller sätter upp nya mål för sig själv, med mer eller mindre lyckat resultat. Hur påverkar egentligen det här med nyårslöften vårt välmående? Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde hjälper till att reda ut begreppen och ger goda råd kring hur nyårslöften kan påverka ditt välmående positivt.

Om du vill öka sannolikheten att uppnå ditt nyårslöfte och om du vill att ansträngningen ska komma att påverka ditt välmående till det bättre, då bör du ställa dig ett antal frågor när du bestämmer ditt nyårslöfte. 

– Det är frågor som kan tydliggöra om nyårslöftet verkligen är kopplat till vad du själv värderar som viktigt, utvecklande och roligt. Om en målsättning, alltså ett nyårslöfte i det här fallet, ligger i linje med ens värderingar så visar studier att sannolikheten ökar för att man genom sin ansträngning kommer känna sig mer kompetent, mer autonom och mer samhörig med andra människor. Dessa tre aspekter har i sin tur visat sig vara starkt kopplade både till att vi fortsätter med aktuella aktiviteten samt att vi rapporterar att vi mår mycket bra av att göra det, säger Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde.

Den amerikanske forskaren Kennon M. Sheldon, som har studerat individers målsättningar sedan början av 1990-talet, menar att de bakomliggande skälen till olika målsättningar påverkar graden av ansträngning för att uppnå målet, förmågan att faktiskt uppnå målet, och den subjektiva upplevelsen efter att målet har uppfyllts. 

– Detta visar på att om du sätter upp mål som du själv värderar som viktiga, utvecklande och roliga så kommer du i din ansträngning för att nå målet känna att du gör något som du är bra på, något som du har valt själv, och samtidigt något som gör dig betydelsefull i förhållande till andra människor. Detta kommer inte bara öka sannolikheten för att du faktiskt når ditt mål utan även påverka hur du upplever att du mår – du kommer känna att du mår bättre, säger Kristoffer Ekman.

– Mitt eget nyårslöfte? Själv tycker jag att det är viktigt, utvecklande och roligt att lära mig mer om vad som får oss människor att må riktigt bra och hur dessa positiva upplevelser påverkar vår hjärna och vårt sätt att hantera all information i vår omgivning, så det är mitt nyårslöfte; att fortsätta lära mig, säger Kristoffer Ekman.

Testa hur bra ditt eget nyårslöfte är och få konkreta tips från Kristoffer Ekman.

Exempel

Mindre lyckat löfte: Jag ska träna mer regelbundet under 2014 (…för att min partner verkar tycka det och för att jag vet att jag borde göra det).

Löfte med bättre potential: Jag ska träna mer regelbundet under 2014 (…för att jag vill ha ett hälsosamt och långt liv och för att jag vet att jag egentligen tycker mycket om att motionera).

För mer information, kontakta:

Kristoffer Ekman, adjunkt i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde,
kristoffer.ekman@his.se 0500-448828

Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi

Presskontakt