Plugga lokalt och jobba globalt

2015-03-04

En spännande tid väntar ingenjörsstudenterna Andreas och Jessica vid Högskolan i Skövde. Under våren kommer de göra sitt examensarbete i Kina. Men äventyret slutar inte där. Till sommaren tar de examen och ska ut i arbetslivet som automatiseringsingenjörer, ett yrkesval med många möjligheter.

Andreas Telander och Jessica Fahlgren studerar sista terminen på programmet för automatiseringsingenjör och ska i vår skriva examensarbete tillsammans. Då de tidigare studerade det tekniska basåret samtidigt vid Högskolan i Skövde var det ett naturligt val att göra examensarbetet gemensamt. Andreas och Jessica ska i uppdrag av Volvo Cars på olika sätt stötta ett arbete kring skapande av en ny produktionslinje för cylinderhuvuden.

– Det vi ska göra är bland annat att bygga upp en simuleringsmodell med hjälp av all data, för att sedan kunna identifiera begränsningar och liknande i systemet. Vi ska också titta på andra faktorer som kan påverka det arbetet, bland annat ledarskapet bland de som arbetar. Det kan vara vissa skillnader i ledarskap och arbetssätt då den svenska och kinesiska arbetskulturen skiljer sig mycket, säger Andreas.

Examensarbetet är på uppdrag av Volvo Cars i Skövde, men då produktionen sker i Kina kommer Andreas och Jessica befinna sig på företagen i Kina under åtta veckor. De behöver finnas på plats för att bland annat analysera de olika kulturskillnaderna och hur de skillnaderna påverkar arbetet. Under vistelsen kommer de också studera mandarin och den kinesiska kulturen, för att få mer bakgrund till sitt arbete.

– Ambitionen är att kunna ta fram riktlinjer till svenska företag som ska etablera sig på den kinesiska marknaden. På grund av de kulturella skillnaderna är inte ledarskap och arbetssätt något som är självklart bland företagen från olika länder, säger Jessica.

Inför examensarbetet har Andreas och Jessica blivit tilldelade ett MFS-stipendium. Då arbetet handlar om att utveckla samarbetet mellan kinesiska och svenska företag fyller det kriterierna för att främja ett utvecklingsland, som bland annat Kina är kategoriserat som. Stipendiet är ämnat att täcka alla kostnader för resan och arbetet.

Efter avklarat examensarbete kommer Andreas och Jessica examineras till att bli automatiseringsingenjörer, något som är eftertraktat på arbetsmarknaden.

– Vi har under programmets gång haft nära kontakt med arbetsmarknaden. Volvo Cars i Skövde hjälper bland annat till och utformar vårt program, beroende på vad för kunskaper de söker i en utexaminerad automatiseringsingenjör. Vi får i programmet en bred grund mot industrin och när vi ska ut i arbetslivet har vi många möjligheter i yrkesval och bransch, säger Andreas.

Andreas och Jessica har en spännande tid framöver med både examensarbete i Kina, examen och arbetsliv som väntar.

– Just nu är all fokus på examensarbetet och resan till Kina som vi är ganska nervösa inför. Det kommer bli ett äventyr, men ser självklart också fram emot att ta examen och få arbeta inom det man utbildat sig till, säger Jessica. 


Andreas Telander och Jessica Fahlgren

Programsida för produktionsingenjör

Sök MFS-stiendium

Kontakt