Pris till avhandling om stöd till förstagångsföräldrar

2018-11-05

Skaraborgs Akademi delar varje år ut ett pris till den doktorsavhandling vid Högskolan i Skövde som förtjänar särskild uppmärksamhet. Årets pristagare är Caroline Bäckström, lektor i omvårdnad. Resultatet av hennes forskning visar vilken skillnad stöd till förstagångsföräldrar, från både vården och anhöriga, kan göra i samband med barnafödande.

Caroline Bäckström

Caroline Bäckström, lektor i omvårdnad, tilldelas Skaraborgs Akademis pris 2018.

I motiveringen går det, bland annat, att läsa att ”avhandlingen bedöms tillföra ny kunskap såväl nationellt som internationellt” och att den har ”ett jämställdhetsperspektiv genom att inkludera både kvinnor och partners”. Fina ord om studien med den fullständiga titeln ”Professional and Social Support for First-time Mothers and Partners During Childbearing”.
– Det känns verkligen hedrande. Ämnet berör och har ett allmänintresse. Att vänta barn och bli föräldrar är något många kan relatera till. Det kan nog ha bidragit till att just min avhandling får priset, säger Caroline Bäckström.

Kan ge en bättre parrelation

I forskningen har hon tittat närmare på vilken betydelse professionellt stöd (kontakter med vården) och socialt stöd (från vänner och familj och andra närstående) har för förstagångsmammor och partners i samband med barnafödande. Och resultaten visar att det gör skillnad. Även för parrelationen.
– Professionellt stöd gör att föräldrarna känner sig bättre förberedda inför förlossningen och ökar deras förståelse för föräldrarollen. Även att partnern har nytta av stödet från vården. De känner sig mer delaktiga, helt enkelt. Och ett gott socialt stöd från familj och vänner leder också till en bättre parrelation sex månader efter förlossningen.

Väcker intresse bland barnmorskor

Efter disputationen i februari har avhandlingens resultat väckt intresse på flera håll, berättar Caroline.
– Jag har föreläst för många av barnmorskorna i Västra Götalandsregionen med gott gensvar. Det är roligt att nå ut med avhandlingen för dem de berör.

Det var också där, på förlossningsavdelningen, som tankarna på forskningsämnet föddes.
– När jag själv arbetade som barnmorska, och träffade föräldrarna, kände jag att många skulle må bra av bättre stöttning. Att bli förälder är ingen enkel sak, det påverkar inte bara den enskilda individen utan även parrelationen och mer därtill.

Prisutdelning den 15 november

Prisutdelningen sker i samband med Skaraborgs Akademis föreläsningskväll på Högskolan i Skövde den 15 november. Priset delas ut av Länsförsäkringar Skaraborg.

  

 

 

 

Relaterad information

Mer om prisutdelningen den 15 november

Läs avhandlingen

Mer om Föräldrastödstudien

Forskargruppen Kvinna, barn, ungdom och familj

Kontakt

Video: Caroline Bäckström om sin avhandling