Prislappen för socialt utanförskap

2013-08-30

Ingvar Nilsson är nationalekonomen som under 30 år har studerat vad socialt utanförskap kostar. Den 6 september föreläser han för politiker och tjänstemän från hela Skaraborg.

Strategidag socioekonomi den 6 september är nästa steg i arbetet att utveckla ett socioekonomiskt synsätt på verksamheterna i Skaraborgs kommuner. Förra årets strategidag var startskottet. Nu är alla kommunerna med och jobbar med sociala investeringar och tidiga insatser. Några kommuner kommer att berätta om sitt lokala arbete för att inspirera och ge kunskap.

Att lämna gängkriminalitet – en social investering med hög lönsamhet

Ingvar Nilsson lär ut en metod där kommuner sätter en prislapp på olika former av socialt utanförskap. Dessa kostnader kan sedan vägas mot investeringar för att förebygga utanförskapet. Sociala investeringar kan förbättra barns och ungdomars livsvillkor samtidigt som samhället kan slippa de framtida kostnaderna som utanförskap, missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa kan kosta. Priset för tidiga sociala åtgärder är betydligt lägre än utanförskapets pris.

Utanförskapens pris

Tillsammans med bland annat Ingvar Nilsson har Skandias stiftelse Idéer för livet tagit fram en kalkylmodell för att räkna ut den potentiella samhällsvinsten med förebyggande arbete. Modellen åskådliggörs i korta filmen per kommun som finns att se på www.utanforskapetspris.se.

"I år börjar 539 barn skolan i Skövde. 69 av dem kommer hamna utanför samhället som vuxna. Det är omöjligt att sätta en prislapp på deras lidande. Däremot kan vi räkna ut vad det kostar. Det blir ganska exakt 1,1 miljarder kronor. Med förebyggande arbete kan vi effektivt bekämpa problem och kostnader innan de uppstår." (Ur Utanförskapens pris, Skövde)

Kontaktperson

Elisabeth Brandt, Folkhälsoenheten Skaraborg 0510-77 12 81 eller
Gunilla Carlsson, Folkhälsoenheten Skaraborg 0501-75 50 24

Stategidag socioekonomi arrangeras av Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde och Skandia, Idéer för livet.