QI – Ett nätverk som stöttar ingenjörskvinnor

2015-05-04

Den 6 maj startar Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde upp ett nätverk för ingenjörer - ett nätverk som bland annat har som mål att skapa ett större intresse för ingenjörsutbildningar bland kvinnor. Nätverket vill även lyfta inspirerande förebilder som är kvinnor inom yrkeskåren samt arbeta för en jämställd bild av ingenjörsyrket.

Idag består nätverket QI av studenter och personal på Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde och onsdag den 6 maj invigs nätverket av rektor Sigbritt Karlsson. Förkortningen QI står för Qvinnliga Ingenjörer och uttalas som engelskans ”she”.

– Syftet med nätverket är bland annat att öka intresset för våra ingenjörsutbildningar bland kvinnor och att öka medvetenheten om hur män och kvinnor bidrar till hög kvalitet på olika sätt, att mångfald berikar helt enkelt, säger Josefine Siewertz, utbildningsutvecklare vid Högskolan i Skövde.

Idag är ingenjörsutbildningarna på Högskolan i Skövde, och ingenjörsyrket i stort, kraftigt dominerat av män. I och med nätverket QI hoppas Högskolan i Skövde kunna utveckla Institutionen för ingenjörsvetenskap och skapa nätverk mellan näringsliv och kvinnliga studenter.

– Ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Skövde förbereder våra studenter väl för en modern yrkesroll där samarbete är en av de viktigaste delarna. Det är en viktig del i vårt uppdrag, att se till att jämställdhet och mångfald går som en röd tråd genom alla utbildningar och i all vår verksamhet, säger Sigbritt Karlsson som är rektor vid Högskolan i Skövde och ingenjör.

 

Mer om QI

Kontakt