Så integrerar vi olika styrningsideal inom vården

2019-06-20

Svensk sjukvård präglas av olika synsätt kring hur verksamheten ska bedrivas. För att möta dagens och framtidens utmaningar måste chefer och medarbetare hitta större förståelse för varandras perspektiv. Under ett seminarium i Almedalen, tisdagen den 2 juli, diskuterar representanter från olika organisationer hur vi får de olika perspektiven att mötas och samverka, med målet att ge bästa möjliga sjukvård.

Allt fler sjukdomar diagnosticeras, behandlas och botas, samtidigt som befolkningen blir allt äldre. Den utvecklingen har resulterat i att statens utgifter för den offentliga sjukvården har ökat och Sverige är ett av de länder där sjukvården, i relation till BNP, kostar staten allra mest. Diskussionen om hur resurserna ska fördelas till sektorn är ständigt aktuell.

Ansvariga politiker hänvisar ofta till att verksamheten måste hantera sina resurser på ett bättre och mer effektivt sätt, för att långsiktigt kunna hantera det ökade behovet av vård. Vårdpersonalen själva menar dock att de då får fokusera på administration istället för att ägna sin tid åt patienten och ge vård av hög kvalitet.

Två styrningsideal som måste mötas

Vården kan styras av chefer med bra koll på hur resurser ska hanteras, eller så styr vårdens medarbetare, som genom sin expertis sätter patientens välmående i fokus. I den offentliga debatten förefaller ofta de två alternativen utesluta varandra. Diskussion sker sällan kring hur det går att få de två synsätten att mötas i samexistens.

– Det mest gynnsamma är troligen om båda styrningsideal får utrymme i vården. Organisatoriska dilemman hanteras oftast bäst genom kompromisser, inte genom en enstaka styrmodell, säger Christian Gadolin, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde och fortsätter:
– Det är nödvändigt att skapa en sjukvård som hanterar begränsade resurser på ett bra sätt, samtidigt som vårdpersonalens kunskap och erfarenhet tas tillvara i största möjliga mån.

Medverkande

Christian Gadolin, Lektor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde
Anna Krohwinkel, Forskningschef, biträdande generalsekreterare Leading Health Care
Thomas Schneider, Utvecklingschef, Bräcke diakoni
Michel Silvestri, Förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet
Moderator: Elisabeth Oesterreich, Kommunikationschef, Högskolan i Skövde

Tid & Plats

Tid: Tisdagen den 2 juli kl. 16:45 - 17:30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen mitt emot Almedalsparken

Följ Högskolan i Skövde under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan går det att följa Högskolans seminarier. Samlad information om Högskolans medverkan och seminarier finns på his.se/almedalen.

Seminarierna kommer att livesändas på www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Efter respektive seminarium publicerar vi en sammanfattande video på his.se/almedalen.

https://vastsvenskaarenan.se/

Vi twittrar via @VastArenan och @HogskolanSkovde

 

Relaterad information

Forskningens samhällsnytta är fokus för Högskolan under Almedalsveckan

@VastArenan på Twitter

Kontakt