Skolors datoravtal begränsar elevers kreativitet

2012-07-05

Skolor som har öppen programvara i elevdatorer begår ofta ett fel. Eleverna får skriva under avtal som i sin förlängning kan innebär en begränsning av elevernas kreativitet. Det visar preliminära forskningsresultat från Högskolan i Skövde.

Björn Lundell är biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde och expert på området öppen källkod och öppna standarder. Under ett seminarie under Almedalsveckan – arrangerat att föreningen Open Source Sweden – presenterade Björn Lundell preliminära resultat från en pågående studie av hur datorprogram baserade på öppen källkod används i Sveriges grund- och gymnasieskolor.

Ofta okunskap bakom förbud

När skolor börjar använda programvaror baserad på öppen källkod och öppna standarder är motivet ofta ekonomiskt, skolorna vill spara pengar och slippa dyra programvarulicenser. Men Björn Lundells och hans kollegors studie visar att många skolor inte riktigt har förstått vilken värld de har tagit steget in i.

- Vi ser att många skolor inför ett generellt förbud mot att dela med sig av öppna programvaror. Då har man inte riktigt förstått hur öppna programvaror och öppna standarder fungerar. Öppen källkod bygger på att man delar med sig och att alla har möjlighet att vara kreativa vidareförädla och bygga vidare, säger Björn Lundell.

Öppna programvaror inbjuder till kreativitet

Det finns också ett annat problem som följer med när skolornas inför generella begränsningar kopplat till de öppna programvarorna.

- De öppna programvarorna inbjuder till att skapa egna kreativa lösningar, de inbjuder till innovation. När skolorna inför generella begräsningar lägger man alltså hinder i vägen för elevernas kreativa förmåga, säger Björn Lundell.

Studien klar i slutet av 2012

Björn Lundell och hans forskarkollegor vid Högskolan i Skövde fortsätter nu att analysera sitt inhämtade material. Studien beräknas vara  klar i slutet av 2012.

För ytterligare information kontakta Björn Lundell, Högskolan i Skövde, 0500-44 80 35

Skolors datoravtal begränsar elevers kreativitet