Skövde blir mötesplats för Sveriges vårdutvecklare

2013-11-11

Svensk sjuksköterskeförenings konferens om verksamhetsförlagd utbildning, i dagligt tal kallad VFU-konferensen, arrangeras en gång per år vid olika lärosäten i landet. I år arrangeras konferensen i samarbete med Högskolan i Skövde och äger rum den 13–14 november på Billingehus i Skövde. Konferensen är den största som Högskolan arrangerat sett till antalet deltagare.

Temat för årets VFU-konferens är ”Att stödja lärande”, ett tema som ska inspirera till nya idéer och utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen i olika verksamheter. Under de två dagarna kommer deltagarna att få ta del av presentationer som belyser mötet mellan olika kunskapsformer, lärandets förutsättningar, utmaningar samt reflektionens betydelse för lärandet. Flera av föredragshållarna kommer från Högskolan i Skövde, som också satt temat för konferensen. På programmet finns även föredrag från handledare i kommunalvård, från Skaraborgs sjukhus och från experter från andra delar av landet. Intresset för konferensen har varit mycket stort – 600 deltagare kommer att delta under de två dagarna.

– På konferensen kommer Högskolan i Skövde bland annat att presentera projektet Reflekterande Handledning i Omvårdnad (RHiO), berättar Mia Berglund, lektor i omvårdnad på Högskolan i Skövde. RHiO är ett forum och en pedagogisk process som används för att stödja studenters utveckling av sin professionella identitet samt för att utveckla ett medvetet kritiskt och självreflekterande förhållningssätt i vårdsituationen.

Under konferensen kommer kliniska handledare, studenter, lärare, forskare och beslutsfattare i utbildningsfrågor från olika nivåer träffas för att utbyta tankar, kunskaper och erfarenheter om dagens verksamhetsförlagda utbildning i förhållande till framtidens utmaningar.

– Det är värdefullt för Högskolan i Skövde att få arrangera en så här stor konferens som dessutom tar ett helhetsgrepp för att utveckla alla delar i vårdutbildningen. Konferensen fokuserar framförallt på de delar där vetenskaplig och praktisk kunskap ska integreras med patienten i centrum, säger Lena Mårtensson, Prorektor och biträdande professor i omvårdnad på Högskolan i Skövde.

Lena Martensson
Lena Mårtensson, Prorektor vid Högskolan i Skövde.

Läs mer om arrangemanget