Skövde kommun och Högskolan i Skövde samarbetar för att öka ungdomars inflytande

2015-04-14

Sedan två år tillbaka samarbetar Skövde kommun och Högskolan i Skövde inom området ungdomspolitik för att öka ungdomars inflytande och ta tillvara ungdomars intresse av att delta i kommunens utveckling. Samarbetets första fas, som bland annat inkluderar forskning på området, ligger delvis till grund för regeringens demokratiutredning och resultaten kommer att presenteras under årets Almedalsvecka.

– Ungas inflytande på kommunal nivå är en demokratisk angelägenhet och utmaning för Sveriges kommuner. Skövde kommun har lyckats väl i sitt arbete, bland annat för att tjänstemän, politiker och unga arbetat tillsammans. Kommunen har varit framgångsrik, vilket bland annat förklaras av att man arbetat långsiktigt, haft tålamod, varit förändringsbenägen och verkat för samlärande och demokratiska former som passar unga, säger Erik Andersson, forskare vid Högskolan i Skövde.

Samarbetet går in i nästa fas

Samarbetet mellan Skövde kommun och Högskolan i Skövde har uppmärksammats av såväl Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, (tidigare Ungdomsstyrelsen), som av Regeringskansliet. Den första fasen av samarbetet är nu avslutad och arbetet går nu in i nästa fas som utgår från kommunens nya barn- och ungdomspolitiska program samt det nya folkhälsopolitiska programmet.

– Utifrån resultatet av projektet kommer vi gemensamt att jobba mer fokuserat med ungdomars delaktighet genom arenorna skolor och fritidsgårdar, säger Susanne Sandgren, barn- och ungdomsstrateg i Skövde kommun.

Om samarbetet

Med utgångspunkt i nationell ungdomspolitik, Vision Skövde 2025 och kommunens ungdomspolitiska program pågår en långsiktig samverkan mellan kommunen och Högskolan i Skövde. Fokus är i huvudsak kommunens arbete med att öka ungdomars inflytande och att ta tillvara ungas intresse av att delta i kommunens utveckling. Den viktigaste utmaningen i detta är att se till att ungas inflytande blir ett värde i sig självt. Arbetet vänder sig till unga i åldern 13-25 år.

Erik Andersson

Kontakt