Skövdelektor gästtonsättare i Ohio

2014-04-24

Lars Bröndum, lektor i musik på Medier, estetik och berättande på Högskolan i Skövde har blivit inbjuden som gästtonsättare för att närvara vid uruppförandet av sitt verk för Stråkorkester "Variations for String Orchestra on Hultkläppen's Polska from Bergsjö".

Festivalen, som stycket uppförs på, heter Dana School New Music Festival och går av stapeln i Youngstown, Ohio, USA. Stycket framförs den 30 april. Lars är nu på plats för att medverka vid repetitioner, uruppförandet och ge en föreläsning.

Förutom att vara lektor vid Högskolan i Skövde är Lars även verksam som tonsättare, live-elektronikmusiker, teoretiker och gitarrist. Hans musik har uppförts i Sverige, Japan, Skottland, Litauen, Lettland, England, USA, Spanien och Mexico.


Lars Bröndrum (Foto: Johan Westin)